Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 16:2 - husnr 9001, GÖTEBORGS BÖRSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

2_16_2_(Börshuset)_121124_adaaug (2).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÖRSEN (akt.), ÖSTRA HAMNGATAN 21 / GUSTAF ADOLFS TORG 5 (akt.), GÖTEBORGS BÖRSHUS (akt.)

1844 - 1849

1844 - 1849

1844 - 1849

1844 - 1849

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift

Offentlig förvaltning - Börshus

Handel och bankväsende - Samlingslokal

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Börshus

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Huset uppfördes som "Börs och festivitetsbyggnad" 1844-1849.
Ett första förslag till ”assemblébyggnad” hade gjorts redan 1777 av stadsarkitekten C W Carlberg.
I början av 1800-talet presenterade flera andra kända arkitekter sina idéer, bl.a. J F Weinberg år 1825 och F Blom år 1828. Slutligen blev det P J Ekman som upprättade ritningar och han utgick i sitt arbete delvis från tidigare förslag.
Hela bygget blev oerhört påkostat och Ekman anlitade framstående konstnärer och hantverkare för utsmyckningarna både utvändigt och invändigt.
Bottenvåningen mot torget var ”Handelssocietetens” lokaler med en stor hall, mäklarkontor och samm...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Göteborgs Börs- och Festivitetsbyggnad uppfördes 1844-49 efter ritningar av Per Johan Ekman. Det är en putsad tvåvåningsbyggnad med mezzaninvåning. Fasaden mot torget är utformad som en teaterfasad med en bred mittrisalit och gjutjärnskolonner i två våningar, en balkong i huvudvåningen och en attika på taket, fem rundbågiga portar i bottenvåningen och fem stora rundbågiga fönster i övervåningen. De fem allegoriska skulpturerna framför attikan är utförda av C G Qvarnström. Interiören, med börssal på nedre planet, festivitetssal och ursprungligen konsertsal - numera benämnd Stora respektive Lilla Börssalen - samt sällskapsrum i fil på...

Läs mer i eget fönster

År 1844 - 1849 Nybyggnad

Axel Fahlkrantz (Konstnär - Bildhuggare)

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1844 - 1849 Nybyggnad
"Börs och festivitetsbyggnad"

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1844 - 1849 Nybyggnad
År 1844 - 1849 Nybyggnad
År 1877 - 1883 Ändring - ombyggnad, interiör
Handelssocietetens hall, nuvarande stora entrén från torget byggdes om. Fyra järnpelare sattes in för att förstärka bjälklaget mot stora festsalen i våningen ovanför. Samtidigt ändrades hallens golv och tak.
År 1880 - 1880 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av stora entrén från torget

Hus för hus i Göteborgs stadskärna (Arkiv)

År 1904 - 1905 Ändring - ombyggnad
Vid en ombyggnad 1904-05 tillkom det nuvarande trapphuset och kommunfullmäktiges sessionssal. Gården överglasas och de enkla ekonomiutrymmena ersattes med en paradtrappa

A Krüger (Arkitekt)

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

Hus för hus i Göteborgs innerstad, Göteborgs stadsbyggnadskontor och Göteborgs stadsmuseum, Kungälv 2003. ISBN 91-89088-12-3 (Arkiv)

År 1904 - 1906 Ändring - ombyggnad
Ny sessionssal genom ombyggnad av restaurangens matsal. I f.d. restaurangkök och café inreddes kansli för stadsfullmäktige. Gården överglasades och de enkla ekonomiutrymmena ersattes med en paradtrappa.

E Krüger (Arkitekt)

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1920 - 1949 Ändring - ombyggnad
På 1920-talet tog staden över de lokaler som ursprungligen användes av ”Handelssocieteten” och flera mindre ombyggnader har gjorts i de nedre våningarna mot Östra Hamngatan och Postgatan.