Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ROBERTSFORS STENSÄTER 1:46 - husnr 3, RATASKÄRS BÅK Ny sökning Tillbaka till sökning

NF96 Ratan Båk.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RATASKÄRS BÅK (akt.)

1828 - Okänt

1828 - 1828

Västerbotten
Robertsfors
Västerbotten
Bygdeå
Bygdeå församling
Luleå stift
Ratan 70

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Båk

Kommunikation - Båk

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Båk

Kommunikation - Båk

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den nuvarande båken är byggd 1828 som en åttakantig 18,5 meter hög byggnad i trä, avsmalnad uppåt, rödmålad på sex sidor och vitmålad på två sidor mot öster. Uppåt avslutas byggnaden med ett vitstångmärke prytt med en tunna och en vindflöjel. Båken står på en relativt ny betongsockel, invändigt fylld med klappersten. Fasadpanelen är uppförd av tryckimpregnerade bräder, uppsatta 1947.

KÄLLA: Förslag till skydsföreskrifter, RAÄ. 1998-03-03

Inventeringsår 2003

Nuvarande träbåk på Rataskär utanför Ratan, ett par mil norr om Umeå, uppfördes sannolikt 1828. Uppgifterna i arkiven är inte samstämmiga, den kan möjligen ha uppförts tidigare men blivit ombyggd detta år. Vad som är helt klart är emellertid att det tidigare stod en båk på platsen. Redan 1788 talas om en båk av spiror. Denna finns avbildad i en liggare på Krigsarkivet och är uppbyggd som en vårdkase utan topptecken. Den nuvarande båken, som alltså är nästan 200 år gammal, är åttasidig och uppförd av resningsvirke och bräder under brädtak. Den totala höjden är cirka 16,5 meter från grunden till takspetsen. På toppen är den försedd me...

Läs mer i eget fönster

År 1828 - Okänt Nybyggnad
År 1828 - 1828 Nybyggnad