Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING NYKÖPINGSHUS 1 - husnr 4, RESIDENSET Ny sökning Tillbaka till sökning

D202765

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RESIDENSET (akt.)

1726 - 1726

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Nyköping
Nyköpings församling
Strängnäs stift
Nyköpingshus 5

Offentlig förvaltning - Residens

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Landshövdingeresidenset stod färdigt 1726, arkitekten är okänd. De gamla medeltida murarna utgjorde delar av bottenvåningen. På 1760-talet tyckte dock landshövdingen att byggnaderna var alltför förfallna och residenshuset otillräckligt. Arbetsförhållandena för personalen var under all kritik. Carl Cronstedt fick i uppgift att omdana borgen och uppföra en ny landshövdingebostad. Planerna gick om intet. När så landshövdingeresidenset byggdes vid Stora Torget kring 1805 tappade Nyköpingshus all representativitet.

Sedan landshövdingen flyttat från gamla residenset, nyttjades först som kontor, senare som uppfostringsanstalt, tvångsarbe...

Läs mer i eget fönster

År 1726 - 1726 Nybyggnad
År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad, interiör
Föreningen Södermanlands länsmuseum bildas och ordnar ett museum i det gamal residenset.