Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING NYKÖPINGSHUS 1 - husnr 2, PORTHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

D202743

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
PORTHUS (akt.)

1570 - 1599

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Nyköping
Nyköpings församling
Strängnäs stift
Nyköpingshus 3

Försvarsväsende - Porthus

Rättsväsende - Fängelsebyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Porthuset är den byggnad som finns kvar av Karl IX:s renässansslott, dock delvis rekonstruerades under 1920- och 30-talen. Fasaddekoren i målad kvaderstensimitation pryds av hertig Karls vapensköld. Porthuset är placerat i ringmuren och leder besökaren in till förborgen. Under 1700-talets första hälft användes porthuset som fånghus. Ett cellfängelse uppfördes också 1818 som en tillbyggnad till porthuset.

KÄLLA: Statens fastighetsverks hemsida; www.sfv.se. 2007

År 1570 - 1599 Nybyggnad
År 1818 - 1818 Ändring - tillbyggnad
Fängelset i porthuset utökas med en tillbyggnad på norra sidan om portvalvet.

Vårdprogram för Nyköpingshus. Statens fastighetsverk 2007 (Arkiv)

År 1925 - 1934 Ändring - restaurering
Porthuset genomgick en omdaning, främst exteriört. Renässansens puts togs fram och kvadermålningen återsälldes. Vallgraven schaktades ut och en ny träbro byggdes.

Erik Lundberg (Arkitekt)