Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING LÄCKÖ 1:7 - husnr 8009B, SLOTTSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/266:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLOTTSKYRKAN (akt.)

1659 - 1663

1659 - 1663

1659 - 1663

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Otterstad
Sunnersbergs församling
Skara stift

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1999

Planerna för en slottskyrka fanns med från första början när Magnus Gabriel De la Gardie 1652 tillträdde Läckö. Målsättningen för dess utformning var att den skulle kunna nås på ett bekvämt sätt av herrskapet utan att passera borggården och att personalen skulle kunna nå den från just borggården. Vidare skulle kyrkan ingå i en långtgående regularisering av slottet. Flera olika förslag kom att upprättas allt eftersom. Slutligen förlades kyrkan som en utbyggnad till förborgen. Upphovsman bakom ritningarna var den tyske arkitekten och byggmästaren Matthias Holl, som även genomfört flera av De la Gardies andra projekt. Den ursprungliga ...

Läs mer i eget fönster

År 1659 - 1663 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1659 - 1663 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1659 - 1663 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Franz Stimer (Byggmästare)

Magnus Gabriel De la Gardie (Byggherre)

Matthias Holl (Arkitekt)

Olof Falk (Byggmästare)

År 1666 - 1666 Fast inredning - bänkinredning

Olof Falk (Byggmästare)

År 1666 - 1669 Fast inredning - altaruppsats

George Baselaque (Konstnär - Bildhuggare)

Hans Georg Rausch (Hantverkare - Snickare)

År 1666 - 1669 Fast inredning - predikstol

George Baselaque (Konstnär - Bildhuggare)

Hans Georg Rausch (Hantverkare - Snickare)

År 1668 - 1669 Fast inredning - orgel

George Baselaque (Konstnär - Bildhuggare)

Hans Horn, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1675 - 1675 Nybyggnad - Sakristia

Olof Falk (Byggmästare)

År 1685 - 1685 Underhåll - omputsning
Fasader omputsas
År 1685 - 1685 Underhåll - takomläggning
År 1830 - 1830 Flyttning
Auktion på inventarier
År 1866 - 1866 Flyttning
Orgeln flyttas till Ulriksdal
År 1927 - 1927 Ändring - restaurering, interiör
Lagning av puts. Breddning av sitsar i bänkar. Komplettering av ljudtak och altaruppsats med gipsavgjutningar. Ny väv i hålkäl.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Måleri och skulptur konserveras. Rekonstruktion av inskriptioner i vapenhus.

Alfred Nilsson (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Blyinfattat antikglas i fönster

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel
Orgelfasad återbördas och förses med nytt verk.

Alfred Nilsson (Konservator)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadrenovering