Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÄSSLEHOLM RÖINGE 7:118 - husnr 1, VÄSTRA GÖINGE HÄRADS FORNA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9814037HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA GÖINGE HÄRADS FORNA TINGSHUS (akt.)

1773 - 1773

Skåne
Hässleholm
Skåne
Stoby
Hässleholms församling
Lunds stift
Röinge 851

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Västra Göinge härads forna tingshus är en timmerbyggnad uppförd i en våning som vilar på en sockel av putsad natursten. Sadeltaket är belagt med betongpannor och fasaden är klädd med gulmålad locklistpanel med vitmålade knutlådor och fönsteromfattningar. Entrén är centralt placerad och dörren är en pardörr med överljus. En frontespis höjer sig över entrépartiet. I början av 1860-talet betecknades huset som hälsofarligt. Häktet revs i början på 1920-talet.

Huset fungerar som privatbostad sedan slutet av 1800-talet.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-12

Läs mer i eget fönster

År 1773 - 1773 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som tingshus för Västra Göinge härad mellan 1773-1867. Vid inventeringstillfället fungerade byggnaden som privatbostad.

Salomon von Otter (Arkitekt)

Västra Göinge härads tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)