Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN STIDSVIG 2:105 - husnr 1, NORRA ÅSBO HÄRADS FORNA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9813C36EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA ÅSBO HÄRADS FORNA TINGSHUS (akt.)

1600 - 1650

Skåne
Klippan
Skåne
Östra Ljungby
Östra Ljungby församling
Lunds stift
Svarvaregatan 2

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Byggnaden som tros ha fungerat som tingsställe är ursprungligen en fristående ryggåsstuga som uppförts av timmer på en fot av fältsten. Konstruktionen består av liggande ekpålar som avfasats till en prismatisk form. En långsida är försedd med locklistpanel. Taket är ett sadeltak belagt med halm. Huset har byggts till både åt väster och öster och tnteriören är restaurerad så att senare tiders ytskikt har tagits bort.

Huset ägs och används idag av Östra Ljungby och Källna socknars hembygdsförening.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-11

År 1600 - 1650 Nybyggnad
Byggnadens ålder är okänd, men en inristning i timret talar om en händelse år 1617. Timret kan emellertid vara återanvänt. Vid inventeringstillfället fungerade byggnaden som hembygdsgård.

Norra Åsbo härads tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)