Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM ALEN 5 - husnr 1, KATRINEHOLMS TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

963911CS

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KATRINEHOLMS TINGSRÄTT (akt.)

1938 - 1939

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Katrineholm
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Storgatan 25

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingsrättsbyggnaden är uppfört två våningar med fasader av gult tegel under ett valmat plåttäckt sadeltak. Vid takfoten löper en tandsnittfris. Under den varmare delen av året täcks teglet nästan helt av tät murgröna. Entrén är centralt placerad och markeras av en halvcirkelformad trappa. Porten ligger något indragen i fasaden och omges av en kantig portal av ljus natursten. Mitt i portalens överstycke har infogats en skulptur föreställande fru Justitia med ett svärd i ena handen och en bok i den andra. Bakom hennes huvud och överkropp är fasaden murad som en cirkel,...

Läs mer i eget fönster

År 1938 - 1939 Nybyggnad
Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället, 1999.

Gustaf Clason (Arkitekt)

Oppunda härads tingslags tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)

År 1976 - 1977 Ändring - ombyggnad