Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA FJÄRDINGEN 1:9 - husnr 3, GUSTAVIANUM Ny sökning Tillbaka till sökning

fd973413

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUSTAVIANUM (akt.)

1300 - 1499

Uppsala
Uppsala
Uppland
Uppsala
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala stift
Akademigatan 3

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

GUSTAVIANUM - Byggnaden uppfördes under 1300- och 1400-talen som ärkebiskopsgård, men blev föremål för genomgripande förändringar 1622-26 efter ritningar av den holländske byggmästaren Caspar Panten. I slutet av 1600-talet var huset förfallet, och en omfattande restaurering gjordes. Samtidigt lät Olof Rudbeck d.ä. 1662-63 uppföra kupolen för den anatomiska teatern, Theatrum Anatomicum. Gustavianums översta våning ombyggdes omkring 1690 för universitetets boksamling, som till 1841 var inrymd här. 1738-39 ersattes det gamla spåntaket av ett plåttak. 1744 påbörjades grundliga reparationsarbeten och inre ändringar efter Carl Hårlemans r...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Gustavianum uppfördes på rester av den gamla biskopsborgen. Bottenvåningen och delar av huvudvåningen är murad i munkförband vilket är en medeltida teknik. Byggnadsarbetena inleddes 1622 och den holländska arkitekten och byggmästaren Caspar van Panten anlitades för gestaltningen.

Det var till Gustav II Adolfs ära som byggnaden fick sitt namn. Gustavianum blev monumental i jämförelse med de flesta hus i staden. En täckt fritrappa, prydd med Gustav II Adolfs monogram, ledde från trädgården upp till huvudvåningen. Fönstren var stora, fasaden var vitkalkad och det spåntäckta taket var valmat. I bottenvåningens södra del inreddes aera...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1499 Nybyggnad
Byggnaden uppfördes under 1300- och 1400-talen som ärkebiskopsgård.
År 1622 - 1626 Ändring - ombyggnad

Caspar Panten (Byggmästare)

År 1662 - 1693 Ändring - ombyggnad
Olof Rudbeck d.ä. lät 1662-63 uppföra kupolen för den anatomiska teatern, Theatrum Anatomicum.

Olof Rudbeck (Arkitekt)

År 1670 - 1699 Ändring - restaurering
I slutet av 1600-talet var huset förfallet, och en omfattande restaurering gjordes.
År 1738 - 1739 Ändring - ombyggnad, exteriör
1738-39 ersattes det gamla spåntaket av ett plåttak.
År 1744 - 1757 Ändring - ombyggnad, interiör
1744 påbörjades grundliga reparationsarbeten och inre ändringar efter Carl Hårlemans ritningar. Inredningsarbetet leddes av slottsnickaren Johan Wolff. Den hårlemanska restaureringen avslutades 1757.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1840 - 1849 Ändring - ombyggnad, interiör
Inre trapphuset inreddes på 1840-talet efter ritningar av universitetets ritmästare Johan Way

John Way (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
Den anatomiska teatern rekonstruerades 1949.