Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA FJÄRDINGEN 1:9 - husnr 2, EKERMANSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKERMANSKA HUSET (akt.)

1761 - 1761

Uppsala
Uppsala
Uppland
Uppsala
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala stift
Akademigatan 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Utbildning och vetenskap - Institutionsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

EKERMANSKA HUSET - Huset uppfördes 1761 som bostadshus för professor Petrus Ekerman. Det ansluter nära till den hårlemanska byggnadsstilen. Till huset hörde tidigare en trädgård, som sträckte sig fram till S:t Olofsgatan. Från 1850 användes huset som länslasarett. Universitetet förvärvade det 1868 och fortsatte användningen som sjukhus och senare för historiska institutionen.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Inventeringsår Ej registrerat

Av huskartor från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet framgår att tomten för Ekermanska huset var obebyggd men om¬gärdad av ett staket eller plank och utmed Rundels-gränd och S:t Larsgatan låg flera envåningsbyggnader.

1760 förvärvades tomten av Petrus Ekerman (1697-1783) som var professor i vältalighet och poetik. Året därpå uppförde Ekerman det gedigna sten¬huset på tomten. Ritningar eller uppgifter om byggna¬dens arkitekt har inte påträffats. Byggnaden uppfördes i en typisk 1700-talsstil och ansluter till Carl Hårlemans byggnadstradition i Uppsala. Huset har en symmetriskt uppbyggd, putsad fasad, med lisener och rus...

Läs mer i eget fönster

År 1761 - 1761 Nybyggnad
Huset uppfördes 1761 som bostadshus för professor Petrus Ekerman.