Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE HORNS-AXTORP 1:5 - husnr 5, FLAMUGNAR Ny sökning Tillbaka till sökning

13706 Sverker Larsson 2006-08-03 nr 027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLAMUGNAR (akt.)

1905 - 1905

1905 - 1940

1935 - 1935

1940 - 1949

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Horn
Frösve församling
Skara stift
Horns tegelbruk 1

Industri - Tegelugn

Industri - Tegelugn

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden rymmer gamla och nya flamugnar. Uppförda 1905 respektive 1940-talet. Tegelugnar med ugnsvåning i tegel med tillhörande kvadratisk skorsten. Brädfodrat, rödfärgat loft under tegeltäckt sadeltak.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1996-10-24, Dnr 221-4761-95

År 1905 - 1905 Nybyggnad
Den norra ugnen med ingång mot öster byggdes.
År 1905 - 1940 Nybyggnad
År 1935 - 1935 Nybyggnad
Den nuvarande skorstenen uppfördes.
År 1940 - 1949 Nybyggnad
Den södra ugnen med ingång mot söder byggdes.
År 2006 - 2006 Underhåll
Skorstenens övre parti reparerades 2006