Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 16:2 - husnr 1C, WENNERGRENSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

8217_LR_20070809 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
WENNERGRENSKA HUSET (akt.)

1760 - 1769

1760 - 1760

1760 - 1769

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Postgatan 31, Gustaf Adolfs torg 4C, Postgatan 33, Torggatan 24, Gustaf Adolfs torg 3, Gustaf Adolfs torg 4, Gustaf Adolfs torg 4B, Postgatan 35, Gustaf Adolfs torg 4A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Offentlig förvaltning - Kontor

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden omfattade ursprungligen bara fem fönsteraxlar mot Torggatan och förlängdes i slutet av 1700-talet med en låg byggnad vid gatan. Postdirektören A Gjers köpte huset år 1820. Han lät bygga på envåningslängan mot Torggatan så att den fick samma höjd som byggnaden mot torget. Förutom bostäder inrymde byggnaden vid denna tid ett postkontor och Rikets Ständers Banks Diskontverk. Huset inrymde också Fernborgs källare, en populär krog. Artillerikaptenen G J Knorring ägde byggnaden mellan år 1842 till 1853 då "Hypoteksföreningen" flyttade in i en del av huset. I början av 1880-talet tillkom ett gårdshus och samtidigt utsmyckades fas...

Läs mer i eget fönster

År 1760 - 1769 Nybyggnad
Byggnaden, ursprungligen ett bostadshus, består av fyra längor kring en gård, där södra längan mot Gustav Adolfs torg är huvudbyggnad, denna uppfördes omkring 1760 i två våningar.
År 1760 - 1760 Nybyggnad
År 1760 - 1769 Nybyggnad
År 1800 - 1820 Ändring - påbyggnad
Byggnaden påbyggdes före 1820 med ytterligare en våning.
År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad
Under 1800-talet fullbordades det fyrlängade komplexet i olika omgångar
År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, exteriör
1881 ändrades fasaden i huvudbyggnadens bottenvåning.