Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO HELMERSHUS 6:52 - husnr 1B, VERKSTÄDER OCH KONTOR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VERKSTÄDER OCH KONTOR (akt.)

1900 - 1929

Jönköping
Värnamo
Småland
Värnamo
Värnamo församling
Växjö stift
Åminne 1

Hantverk och manufaktur - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Industri - Verkstad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

De röda tegelfasaderna kom att bli kännetecknande för Åminne Bruk. Arkitekturen är typisk för det tidiga 1900-talets industrier, med utsmyckande detaljer i form av mönstermurade takgesimser, fönster- och dörröverstycken samt trappstegsgavlar med stiliserade pilastrar i fasadlivet.
Byggnadskropparna är många och de plåtbelagda takfallen därför ännu fler. På avstånd dominerade hyttans höga byggnadskropp, till vilken huvudbyggnaden med gjuteri senare fogades.

KÄLLA: Byggnadsminnesförklaring av Åminne Bruk på fastigheterna Helmershus 6:52 och 6:53 i Värnamo socken och kommun, Jönköpings län. 2006-09-11. Dnr: 432-9239-97.

År 1900 - 1929 Nybyggnad