Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LÄRBRO STORA TAKSTENS 1:11 - husnr 1, SKOLHUSET (VID TAKSTENS) Ny sökning Tillbaka till sökning

DSCN4710

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOLHUSET (VID TAKSTENS) (akt.)

1700 - 1799

Gotland
Gotland
Gotland
Lärbro
Forsa församling
Visby stift
Lärbro Stora Takstens 3818

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den två våningar höga stenbyggnaden under tegeltäckt sadeltak uppfördes på 1700-talet och nyttjades tidigare som skolhus. Bottenvåningen utgörs av ett enda rum med en eldstad. Längs två av väggarna har de vid undervisningen använda sandstensbänkarna bevarats. Övervåningen utgörs även den av ett enda rum med eldstad och var avsedd som bostad för skolmästaren.
Föreningen Gotlands Fornvänner inköpte fastigheten 1936.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1700 - 1799 Nybyggnad