Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LOKRUME LAUKS 1:6 - husnr 3, ÖSTRA PARTENS BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

DSCN0386

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA PARTENS BOSTADSHUS (akt.)

1700 - 1729

Gotland
Gotland
Gotland
Lokrume
Väskinde församling
Visby stift
Lokrume Lauks 906

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Under 1980-talet genomgick även fastighetens tredje byggnad, den tidigare östra partens bostadshus, en restaurering efter att ha stått öde sedan 1900-talets början. Huset uppfördes under tidigt 1700-tal, som en låg enkelstuga med faltak, men har sedan genomgå flertalet ombyggnader. Det präglas idag av 1840-talets om- och tillbyggnad då bl.a. väggarna höjdes, takens falor utbyttes mot tegel och nya fönsteröppningar upptogs.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-02093-1998

År 1700 - 1729 Nybyggnad
Huset uppfördes under tidigt 1700-tal, som en låg enkelstuga med faltak.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-02093-1998 (Arkiv)

År 1840 - 1849 Ändring - ombyggnad
Huset präglas idag av 1840-talets om- och tillbyggnad då bl.a. väggarna höjdes, takens falor utbyttes mot tegel och nya fönsteröppningar upptogs.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-02093-1998 (Arkiv)