Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKRONA STUMHOLMEN 2:22 - husnr 1, DESINFEKTIONSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DESINFEKTIONSHUSET (akt.)

1889 - 1889

Blekinge
Karlskrona
Blekinge
Karlskrona
Karlskrona stadsförsamling
Lunds stift
Bastionsgatan 4045

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Badhuset var en del i det hygieniska programmet för sjukhuset. För att ytterligare minska risken för smittspridning uppfördes under 1889 dessutom ett "Desinfektionshus", byggnad 788, norr om gamla byggnad 784, med likrum och förbränningsugn. Huset uppfördes i tegel med en kraftig tidstypisk gråstenssockel murad med tunna fogar och små toleranser. Desinfektionshuset med sin fyrkantiga tegelskorsten står fortfarande kvar, nu med sänkt tak och delvis klätt med brun locklistpanel.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1992-09-10, Dnr 221-6156-91

År 1889 - 1889 Nybyggnad