Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ HOLMÖGADD 1:1 - husnr 9001, HOLMÖGADDS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

39.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOLMÖGADDS FYR (akt.)

1854 - 1854

1854 - 1854

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Holmön
Sävar-Holmöns församling
Luleå stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Inventeringsår 2000

Behovet av en fyr på Holmögadd framfördes flera gånger under 1700-talets första hälft. Utmed denna långa farled nyttjades sedan 1680-talet endat fren på Örskär. Under 1750-talet kom planerna igång på allvar och flera ritningsförslag presenterades. 1759 markerades fyrplatsen ut och året därpå uppfördes en vippfyr, ett bostadshus samt en kolbod. Fyren och bostadshuset ritades av fortifikationsofficeren Johan Georige Steuer. 1779 brann fyren ned och ersattes 1782 av en annan typ av fyr, bestående av en träspira placerad mellan två stenfundament med en järarm som vid behov kunde höjas och sänkas. Vid hårt väder placerades en stenkolsgry...

Läs mer i eget fönster

År 1854 - 1854 Nybyggnad
År 1854 - 1854 Nybyggnad
År 1872 - 1872 Ändring - tillbyggnad
Uppsattes två signalkanoner med lavetter och ett kruthus
År 1896 - 1896 Ändring - tillbyggnad
Byggdes lanterninen om och en linsapparat av tredje ordningen sattes upp. Linsapparaten levererades av firman Barbier i Paris.
År 1925 - 1925 Ändring - tillbyggnad
utbyttes fotogenbelysningen mot luxbelysning
År 1939 - 1939 Ändring
elektrifierades fyren. En radiofyr anordnades och ett nytt maskinhus byggdes. Värme installerades och personalbostäderna fick elektriskt ljus