Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN SKÄRGÅRDEN 2:90 - husnr 58, STORJUNGFRUNS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

49.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORJUNGFRUNS FYR (akt.)

1837 - 1838

1837 - 1838

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Söderhamn
Söderhamn-Sandarne församling
Uppsala stift
Storjungfrun 625

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Storjungfruns fyr byggdes 1839 enligt en dansk stenkolsbesparande konstruktion, den s.k. Löwenörns konstruktion. Den var den sista stenkolseldade fyren som byggdes i Sverige. I övriga landet hade man redan övergått till att utrusta fyrarna med oljelampor, linser och reflektorer. Fyren byggdes också om efter bara fjorton år, 1835 till en linsfyr av den typen. Det putsade fyrtornet av sten, som fortfarande är i bruk, byggdes (om) 1923.

KÄLLA: Gagge, Ann Christin, Byggda minnen: byggnadsminnen i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Gävle 1998. ISBN 91-86244-65-5

Inventeringsår 2000

Den nya fyrplatsen på Storjungfrun anlades 1837-1838 och innefattade ett cylinderformat stentorn, cirka 20 meter högt, med stenkolseld inom lanternin, i enlighet med Löwenörns princip. Byggnadskontrakt upprättades med rådman Ytterbom i Sundsvall, som tidigare uppfört byggnaderna på Svartklubben.
1853 byggdes tornet om för en linsapparat (stillastående) av tredje ordningen med tillhörande lanternin. Fyrappraten hade egentligen inköpts till Nordkosters fyrplats år 1848 men kom efter ändrade planer inte till användning där.
1884 byttes rovoljelampan mot fotogenlampa.
1890 uppsattes en ny bifyr, bestående av en linsapparat av fjärde...

Läs mer i eget fönster

År 1837 - 1838 Nybyggnad
År 1837 - 1838 Nybyggnad