Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK ÖRBY 1:24 - husnr 1, ÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_122.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRBY KYRKA (akt.)

1839 - 1843

1839 - 1843

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Örby
Örby-Skene församling
Göteborgs stift
Örby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

ÖRBY KYRKA uppfördes 1839-43 på medeltida kyrkplats. Den nuvarande kyrkan ersatte en medeltida korskyrka av sten, vars grundstenar lokaliserats. Folkmängden i socknen ökade kraftigt i socknen i början av 1800-talet och den nya kyrkan blev en av Sjuhäradsbygdens största.

Kyrkan ritades av Stockholmsarkitekten och professorn Axel Nyström 1836. Nyström hade en dominerande roll inom Konstakademien och var stadsarkitekt i Stockholm samt hovarkitekt. Som byggmästare anlitades Johan Wennberg från den kända byggmästarsläkten i Sandhult. Uppdraget att utföra predikstol och altaruppsats gick till finsnickaren Johannes Andersson från Ölsbo i ...

Läs mer i eget fönster

År 1836 - 1836 Ritning godkänd / bygglov

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1839 - 1843 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1839 - 1843 Nybyggnad - Torn
År 1839 - 1843 Nybyggnad - Korparti
År 1839 - 1843 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn

Johan Wennberg (Byggmästare)

År 1840 - 1840 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol och nya psalmnummertavlor.

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1842 - 1842 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats.

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1843 - 1843 Invigning
Kyrkan invigdes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ritningar till orgelfasad.

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Marcusen & Son (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1883 - 1883 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt.

Andreas Olausson (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad
Tornet omgestaltades och fick en spira.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ordnande av kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - takomläggning
Större delen av kyrkans tak omlades med plåt som svartmålades. Nya hängrännor och stuprör av galvaniserad järnplåt.

Axel Forssén (Arkitekt)

C V Carlén (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - trappa
Norra, södra och västra yttertrapporna omlades.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning. Schablonmålning på väggarna övermålades. Taket i vitt, väggarna i brutet grått och bänkarna i brunt med marmorerade dörrar.

Axel Forssén (Arkitekt)

A, Örby Nilsson (Hantverkare - Målare)

A, Örby Persson (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster insattes.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Gravkapell tillkom på kyrkogården sydöst om kyrkan.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - begravningsplats/kyrkogård

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1944 - 1944 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården ett markområde i sydöst.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - läktare
Ändringsarbeten på läktarens södra del.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1955 - 1955 Teknisk installation
Installation av elektrisk klockringningsanordning.

ASEA (Konstruktör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1955 - 1955 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - tornur
Tornur placerades på tornspiran.

Westerstrand & Söners Urfabrik, Töreboda (Urmakare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1963 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkorummets trägolv utbyttes mot ett kalkstensgolv. I vapenhuset inlades golv av norsk gråskiffer.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1963 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med kopplade bågar och antikglas.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1963 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning med bibehållande av de gamla bänkdörrarna.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1963 Fast inredning - altare
Ett nytt altare i trä ersatte det gamla.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1963 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av tornspiran med kopparplåt.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1963 Ändring - ombyggnad, port
Nya portar av furu klädda med kopparplåt med drivna lister och kristna symboler.

Herman Norgren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoverades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Kororgel tillkom.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1993 - 1993 Fast inredning - bänkinredning
Avkortning av bänkar i samband med installation av kororgel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2009 - 2009 Underhåll - exteriör
Omputsning av fasad och sockel samt avfärgning på norra sidan, ommålning av fönster och portar

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2010 - 2011 Underhåll - exteriör
Blästring och avfärgning av tornfasader, målning av fönster och tornluckor på torn.

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2011 - 2012 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kopparplåt på tornspira

Er-Jill Plåt AB Göteborg (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2013 - 2013 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Omläggning av kyrkogårdsmur runt Örby kyrkogård

Varbergs Markplanering AB (Firma)

År 2013 - 2013 Rivning
Rivning av tegelskorsten från 1960-talet

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2013 - 2013 Ändring
Tre bänkar på den södra sidan har tagits bort, ett nytt stengolv har lagts istället för linoleummatta. Befintlig altarring har kortats och altaret har flyttats fram.
År 2013 - 2013 Specifika inventarier - textilskåp
Två nya textilskåp har tillverkats och placerats i sakristian.

Artklart (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av putsade innerväggar

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2015 - 2015 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anordnande av ramp i koret

Bjelkenfors Bygg AB (Firma)

År 2017 - 2017 Teknisk installation - el
Byte av elsystem samt komplettering av belysning både invändigt och utvändigt.

Nyman & Olsson Elteknik AB (Firma)