Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE HEIMDAL 20 - husnr 1A, RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

989A27EL.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅDHUSET (akt.)

1775 - 1776

1775 - 1776

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Skövde
Skövde församling
Skara stift
Rådhusgatan 9

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Kultur och nöjesliv - Café / konditori

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING -
Rådhuset är uppfört av sten i två våningar, med putsade fasader som avfärgats röda och dekorationer av vit puts. Fasaden mot torget präglas helt av ombyggnaden 1853 och domineras av gotiska element, såsom spetsbågiga fönster, masverksformer och en frontespis med trappgavelform och toureller. Mittpartiet markeras av ett öppet klocktorn som är placerat ovan frontespisen. Det är byggt i två avsatser med klockor. I frontespisens övre del är en urtavla i svart och guld. Rådhuset har tegelklätt sadeltak och utmed takfoten löper en goticerande gesims, påminnande om trepas...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2007

Heimdal 20 (f.d nr 5) Rådhusgatan 11, Hertig Johans torg. Huset byggdes 1775 som rådhus med rådsal på övervåningen och med skola, våghus och arrestlokaler i bottenvåningen. 1853 fick fasaderna sin nuvarande nygotiska dräkt. Rådhuset fungerade, tillsammans med ett tillbyggt kanslihus från 1915 i nationalromantisk stil, som stadens administrativa centrum ända till 1938. 1952 övertogs den gamla rådhusbyggnaden av stadens museum. På 1990-talet kom museet att disponera även tillbyggnaden från 1915 och man flyttade då museets huvudentré till kanslihuset och stängde till rådhusbyggnadens centrala, och för torgmiljön så viktiga, entré.Idag...

Läs mer i eget fönster

År 1775 - 1776 Nybyggnad
Byggmästare Sven Westman är troligen även arkitekt. Byggnaden fungerade som rådhus mellan åren 1776 - 1937. Idag (1998) finns stadsmuseet i byggnaden.

Sven Westman (Arkitekt)

Sven Westman (Byggmästare)

Skövde kn, byggnadsnämndens arkiv (Arkiv)

År 1775 - 1776 Nybyggnad
År 1852 - 1853 Ändring - ombyggnad
Nya fasader i nygotisk stil samt vissa inre ombyggnader, bl a trapphus

Anders Pettersson (Byggmästare)

Hjalmar Wijnblad (Arkitekt)

Skövde kn, byggnadsnämndens arkiv (Arkiv)

År 1854 - 1874 Ändring - ombyggnad, trappa
Nytt yttre trapphus

Skövde kn, byggnadsnämndens arkiv (Arkiv)