Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM STÅNGKUSKEN 1 - husnr 1B, OLAUS PETRI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0014-27

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OLAUS PETRI KYRKA (akt.)

1957 - 1959

1957 - 1959

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Armfeltsgatan 8, Armfeltsgatan 6, Armfeltsgatan 4, Armfeltsgatan 10, Armfeltsgatan 2, Armfeltsgatan 12

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Olaus Petri kyrka byggdes 1957–59 och invigdes 1959. Kyrkan ritades av arkitekt Peter Celsing (1920–74) med arkitekt Stig Forsberg som medarbetare. Andra kyrkor ritade av Celsing är Härlanda i Göteborg (1952–59), S:t Tomas i Vällingby (1953–60), Boliden (1955–60), Almtuna i Uppsala (1956–59) Nacksta i Sundsvall (1963–69) samt Ludvika krematorium (1954–58). Bland hans mest kända verk hör Kulturhuset, Filmhuset och Riksbanken, alla i Stockholm.

Kyrkan är skyddad enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1990-04-19. Bestämmelserna i 4 kapitlet 3 § lagen om kulturminnen ska tillämpas på kyrkobyggnaden och kyrkotomten. För kyrkans inventar...

Läs mer i eget fönster

År 1957 - 1959 Nybyggnad
År 1957 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Nils Nessen (Byggmästare)

Oscars Församlings Kyrkoråd (Byggherre)

Peter Celsing (Arkitekt)

stig forsberg (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Invigning

Peter Celsing (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1959 - 1959 Specifika inventarier - dopfunt

Peter Celsing (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Olle Nyman (Konstnär)