Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÄSSLEHOLM EKHOLMEN 1:31 - husnr 1, EKHOLMENS SÅG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKHOLMENS SÅG (akt.)

1870 - 1879

Skåne
Hässleholm
Skåne
Verum
Verums församling
Lunds stift
Gundrastorp 4049

Hantverk och manufaktur - Såg

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kvarnplatsen är känd sedan 1600-talet och år 1739 omtalas här både kvarn och såg. Sitt nuvarande utseende erhöll anläggningen omkring 1870. Den består av två panelade och omålade träbyggnader på ömse sidor om Vieån, vilken här passeras av landsvägen mot Vittsjö. Byggnaderna vilar på kraftiga stenmurar, vilka döljer kvarnhjulen i åfåran. Anläggningen vårdas och visas i drift av Vittsjö hembygdsförening.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

År 1870 - 1879 Nybyggnad