Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GRÖTLINGBO VIGES 1:2 - husnr 2, MANBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MANBYGGNADEN (akt.)

1896 - 1896

Gotland
Gotland
Gotland
Grötlingbo
Havdhems församling
Visby stift
Grötlingbo Viges 561

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Gården hyser en välbevarad huvudbyggnad i sten, stående på en källare med originalsnickerier och unikt ekspåntak under nuvarande sinusplåt från stenhusepokens sista skede, vid 1800-talets slut. Byggnaden har vit spritputs med röd-gröna snickerier. Taket är täckt med äldsta typen av sinuskorrugerad plåt, ursprungligen var taket täckt med ekspån, vilken finns kvar under plåten.
På framsidan finns en stor öppen snickarglädjeveranda framför huvudentrén. En stor del av källargolvet är täckt med fint tuktad flis.
Flygeln är ett stenhus i parstugeform, även smedjan/snickarboden är av sten under plåttak.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförkl...

Läs mer i eget fönster

År 1896 - 1896 Nybyggnad

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-08-14. Dnr 221-206-99 (Arkiv)