Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LOKRUME LAUKS 1:6 - husnr 1, HUVUDBYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning

Lokrume_lauks_1_6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUVUDBYGGNAD (akt.)

1700 - 1799

Gotland
Gotland
Gotland
Lokrume
Väskinde församling
Visby stift
Lokrume Lauks 906

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Nedervåningen på den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd i sten under 1700-talet, en andra våning tillkom under första hälften av 1800-talet. Huset är byggt på det medeltida bostadshusets grundval och är genom sin korta, höga form, hörnkedjor och gavelfältsband typisk för norra Gotland. Fasaderna är spritputsade rosa med vita hörnkedjor och gavelfältsband, taket täcks av enkupigt tegel. Verandan på husets framsida är från sekelskiftet 1900. Byggnaden genomgick en varsam restaurering under 1980- och 90-talen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-02093-1998

År 1700 - 1799 Nybyggnad
Nedervåningen på den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd under 1700-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-02093-1998 (Arkiv)

År 1800 - 1849 Ändring - påbyggnad
En andra våning tillkom under första hälften av 1800-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-02093-1998 (Arkiv)