Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL GISTA 5:16 - husnr 1, FÖRENINGSLOKALEN TOR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖRENINGSLOKALEN TOR (akt.)

1896 - 1896

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Alnö
Alnö församling
Härnösands stift
Hörningsholm 139

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningslokal / klubbhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Medlemmar av Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundets avdelning 9 uppförde 1896 den envåniga träbyggnaden, som torde vara en av de äldsta Folkets Hus-lokalerna i landet. Huset är ett s.k. Knubbhus - det är murat med korta plankstumpar, knubb eller klant. Ytterpanel och takbeläggning har förnyats i sen tid. Den stora samlingssalen, efter restaurering 1976 återställd och rekonstruerad i ursprungligt skick, har dekorerade tak och väggar.

KÄLLA. Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1896 - 1896 Nybyggnad