Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM SPETEBY 2:17 - husnr 1, SPETEBYHALL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPETEBYHALL (akt.)

1870 - 1875

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Lerbo
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Spetebyhall 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

På platsen för en enkel timmerstuga lät Langlet uppföra sin egen herrgård Spetebyhall, som stilmässigt ansluter till ett fantasieggande franskt renässansslott. Med säker stilkänsla försåg han den tämligen lilla byggnaden med fyra torn, takkupor och en svängd fasad i väster. Spetebyhall har efter byggherrens död bevarats osedvanligt väl. Under senare år har en försiktig invändig modernisering ägt rum samtidigt som byggnaden till det yttre återfått ursprungskulören och sina dekorativa detaljer.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1996-04-10, Dnr 221-2772-88

År 1870 - 1875 Nybyggnad

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)