Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST OTTESTALA 4:1 - husnr 1, MYCKLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2703-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MYCKLEBY KYRKA (akt.)

1848 - 1849

1848 - 1849

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Myckleby
Myckleby församling
Göteborgs stift
Myckleby kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

MYCKLEBY har haft kyrka sedan medeltiden. Denna revs och ersattes av den nuvarande på samma plats. Bygget skedde 1848-1850, och byggmästare var Anders Persson från Bollebygd, som också byggde grannkyrkan i Långelanda något år senare. Målaremästaren vid bygget hette Fridlin. Full enighet mellan sockenstämman och Överintendentsämbetet om kyrkans utseende kunde aldrig uppnås, varför kyrkan byggdes utan fastställda ritningar. Kyrkan invigdes 11 september 1850. Orgeln stod klar 1852, byggd av Söderling.

Kyrkan har genomgått flera omgångar av renoveringar och reparationer. 1897 sked...

Läs mer i eget fönster

År 1848 - 1849 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Anders Persson, Erikstorp Bollebygd (Byggmästare)

Bror Carl Malmberg (Arkitekt)

År 1848 - 1849 Nybyggnad - Torn

Anders Persson, Erikstorp Bollebygd (Byggmästare)

År 1848 - 1849 Nybyggnad - Sakristia

Anders Persson, Erikstorp Bollebygd (Byggmästare)

Bror Carl Malmberg (Arkitekt)

År 1848 - 1849 Nybyggnad - Korparti

Anders Persson, Erikstorp Bollebygd (Byggmästare)

Bror Carl Malmberg (Arkitekt)

År 1848 - 1849 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1852 - 1852 Fast inredning - orgel
Orgeln byggd.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Teknisk installation - värme
Kaminer installerade.

MYCKLEBY KYRKA på Orust. Myckleby kyrkoråd. Utan ort år 2000. (Arkiv)

År 1897 - 1897 Ändring
Invändig renovering, bl a med nya vindfång innanför norr och sydportarna, ny panel i taket, innanfönster.

MYCKLEBY KYRKA på Orust. Myckleby kyrkoråd. Utan ort år 2000. (Arkiv)

År 1900 - 1900 Specifika inventarier - kyrkklocka
En ny klocka gjuten.

MYCKLEBY KYRKA på Orust. Myckleby kyrkoråd. Utan ort år 2000. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning (?).

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1916 - 1916 Konservatorsarbeten
"Renovering" av altartavla och predikstol. Eventuellt Teodor Wallström.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1923 - 1923 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ena klockan omgjuten, efter att ha spruckit året innan.

MYCKLEBY KYRKA på Orust. Myckleby kyrkoråd. Utan ort år 2000. (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

MYCKLEBY KYRKA på Orust. Myckleby kyrkoråd. Utan ort år 2000. (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Installation av centralvärme med pannrum under sakristian. Dessutom nya innanfönster.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring
Genomgripande invändig renovering, med bl a nytt innertak. ombyggd bänkinredning. Gamla kyrkans predikstol och dopfunt togs i bruk. Väggarna rengjordes och målades. Ny läktartrappa och inredning i vapenhuset.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerad.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Restaurering och konservering av altartavla, predikstol, dopfunt.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Konservatorsarbeten
Konservering av fr a dopfunt efter svåra insektsangrepp.

Bill Slagarp (Konservator)

MYCKLEBY KYRKA på Orust. Myckleby kyrkoråd. Utan ort år 2000. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Utvändig omputsning, omsättning av trappor mm.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - interiör
Invändig ommålning, lagning av fönstersmygar, fernissat golv mm.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel, orgelverk
Reparation av orgeln.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1989 - 1990 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering av interiören, då rum byggdes under läktaren, samt div mindre ändringar.

Torbjörn Almroth, Stenungsund (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - interiör
Renovering av interiören, med invändig ommålning med ny färgsättning, samt div mindre reparationer.

Anders Darwall (Konservator)

Torbjörn Almroth, Stenungsund (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
I samband med invändig renovering: Konservering av altartavla, dopfunt och predikstol.

Anders Darwall (Konservator)

Bror Carl Malmberg (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)