Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED HESTRA 4:1 - husnr 1, SÖDRA HESTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Shestraext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA HESTRA KYRKA (akt.)

1827 - 1830

1828 - 1830

Jönköping
Gislaved
Småland
Södra Hestra
Burseryds församling
Växjö stift
Kyrkvägen 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Det finns litet känt om den tidigkristna tiden i bygden, en präst vid namn Andreas skall ha varit verksam
på platsen under 1200-talet och det fanns då en träkyrka här. Det finns inga källor som berättar om hur
denna träkyrka såg ut men den stenkyrka som uppfördes efter den torde varit färdigställd någon gång i
mitten av 1200-talet. Denna slutsats dras av de myntfynd som gjordes vid rivningen av kyrkan, dessa
daterades till 1200-talets senare halva. Handlingar från 1700-talets mitt berättar att kyrkan då byggdes till
med omkring 9,5 meter på längden till att bli cirka 24 meter lång, bredden gjordes inget åt utan var
fortsättnin...

Läs mer i eget fönster

År 1827 - 1830 Nybyggnad
Kyrkan uppförs efter ritningar av J A Wilelius vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Vissa avsteg gjordes från ritningarna i samband med uppförandet. Kyrkan uppfördes strax norr om den gamla medeltida kyrkobyggnaden.

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1828 - 1830 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1828 - 1830 Nybyggnad - Torn

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1828 - 1830 Nybyggnad - Sakristia

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1828 - 1830 Nybyggnad - Korparti

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1831 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

A. Wetterqvist (Arkitekt)

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

Erik Abrahamsson (Konstnär)

Gunnar Knutsson Byggnads AB (Entreprenör)

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Jerk Altons akitektkontor (Arkitektkontor)

K Gustavsson (Konstnär - Bildhuggare)

Leonard Gyllenborg (Konstnär)

Peter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

Söderlings orgelbyggeri, Göteborg (Orgelbyggeri)