Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINDESBERG KYRKAN 1 - husnr 1, LINDESBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lindesberg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LINDESBERGS KYRKA (akt.)

1200 - 1399

1300 - 1399

Örebro
Lindesberg
Västmanland
Lindesberg
Linde bergslags församling
Västerås stift
Kungsgatan 15

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2003

Lindesberg kyrkas tidigaste byggnadshistoria är oviss men de äldsta delarna av kyrkan har troligtvis uppförts redan på 1200- 1300-talet. Östra gaveln av denna kyrka framträder i den nuvarande östra fasaden. Under tidigt 1600-tal tillbyggdes kyrkan med ett torn.
1658 breddades kyrkan till nuvarande storlek med nästan kvadratisk plan och treskeppigt kyrkorum, täckt av stjärn- och kryssvalv. Under 1700-talet skedde en del reparationsarbeten både interiört och exteriört

Nuvarande kyrka byggdes åter upp 1870-72 efter en stadsbrand 1869. Branden drabbade kyrkan svårt och endast yttermurar och rester av valven återstod. Kyr...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1399 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Äldsta delarna av Lindesbergs nutida kyrkan kan ha uppförts på 1300-talet, möjligen redan på 1200-talet, men kyrkans tidigaste byggnadshistoria är oviss. Eventuellt uppförd i etapper, en rektangulär, enskeppig och förmodligen tornlös byggnad. Östra gaveln av denna kyrka framträder i den nuvarande östväggen.
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Långhus och kor.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1631 - 1633 Nybyggnad - Torn
År 1631 - 1633 Nybyggnad - Torn
Torn av gråsten uppfördes.
År 1658 - 1658 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat och kyrkan ombyggd till treskeppig hallkyrka.
År 1658 - 1658 Ändring - ombyggnad
Kyrkan breddas till nuvarande storlek med nästan kvadratisk plan och treskeppigt kyrkorum, täckt av stjärnvalv och kryssvalv.
År 1683 - 1999 Ändring
För övriga händelser i kyrkans historik åren 1683-1999, se bifogad PDF.
År 1688 - 1688 Brand - delvis förstörd
Kyrkan drabbades av en brand som bl.a. skadade tornet och dess båda klockor.
År 1869 - 1869 Brand
År 1869 - 1869 Brand
Stadsbrand som drabbade kyrkan hårt, endast yttermurar och rester av valven återstod.
År 1870 - 1872 Nybyggnad - Sakristia

Carl Lundmark (Arkitekt)

År 1870 - 1872 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter branden 1869 med användande av yttermurarna och resterna av valven

Carl Lundmark (Arkitekt)

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Sakristia
Kyrkan byggdes åter upp. Kyrkan fick ett nyromanskt utseende med lägre torn än tidigare samt ny sakristia i norr. Ny predikstol.