Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS GUSTAV ADOLFS KYRKA 1 - husnr 1, GUSTAV ADOLFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2282:12 (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUSTAV ADOLFS KYRKA (akt.)

1903 - 1906

1903 - 1906

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Borås
Borås Gustav Adolfs församling
Skara stift
Gustav Adolfsgatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

Borås Gustav Adolfs kyrka byggdes 1903-06. 1896 tillsattes en kommitté för att uppföra en ny stadskyrka. Arkitekten Adrian Crispin Peterson bemyndigades att utse en lämplig plats för den nya kyrkan, och man fastnade för ett område på landeriet Lugnets ägor. Efter en arkitekttävling 1897 utsågs arkitekten Carl Bern, svenskfödd men verksam i Berlin, som den som fick framlägga de slutgiltiga ritningarna. Att en utomlands verksam arkitekt anlitades var ovanligt. Den kyrka som invigdes 1906 hade en arkitektonisk utformning som till största del följde den sedan länge rådande, nygotiska traditionen. Det finns dock anslag som pekar framåt, ...

Läs mer i eget fönster

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och torn. En ursprunglig sakristia fungerar idag som textilkammare.

Carl Bern (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Fast inredning - altare

Carl Bern (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Korparti

Carl Bern (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Torn

Carl Bern (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Fast inredning - altaruppsats

Carl Bern (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1906 Fast inredning - predikstol

Carl Bern (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1903 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Carl Bern (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1906 Fast inredning - glasmålning

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1906 Specifika inventarier - dopfunt

Carl Bern (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1903 - 1906 Ändring - tillbyggnad
Textilkammare, ursprungligen uppförd som sakristia.

Carl Bern (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Korsarm/ar

Carl Bern (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekorations- och schablonmåleri al secco med kalkfärg.

Edvard August Bergh (Konstnär - Dekormålare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång mellan vapenhus och kyrkorum.

H. Göransson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Förslag till ljudtak.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - exteriör
Ommurning av fasaden, speciellt åt väster och söder. Ibilning av tegelrör för dränering.

A. Royen (Arkitekt)

J. Lindberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - exteriör
Förslag: byte av kopparplåt på taket och järnplåten på kors och kula. Ändring av fönsterinfattning med extra träkarm för ytterglas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - stomme
Förstärkning av betong och granit av valv i klockportarna.

Harald Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Nybyggnad - Sakristia

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Fast inredning - altaruppsats

Christian Berg (Konstnär)

År 1950 - 1952 Specifika inventarier - dopfunt

Liss Eriksson (Konstnär - Skulptör)

År 1950 - 1952 Fast inredning - predikstol

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Thorolf Engström (Konstnär - Skulptör)

År 1950 - 1952 Fast inredning - läktare
Golvhöjden ändras, nya golv, ny läktarbröstning med ljuddämpande stenullsmatta.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Fast inredning - altare
Altaret höjs, nytt altarskåp.

Christian Berg (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning, den interiöra färgdekoren vitkalkas över, bänkar målas likt innan, trägolv oljas. Fast inredning målas.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
De forna läktaruppgångarna på ömse sidor om triumfbågen byggs om till nischer med vändbara nummertavlor. Mot väster avstängs kyrkorummet med en panelvägg, ett förrum tillskapas. Vindfång byggs och nytt WC inreds. Väggarna i tvärskeppen inkläds med perforerade treetexskivor med baksidan utåt. Den ursprungliga sakristian byggs om till textilkammare med nya skåp. Innerdörrar bekläds med spåntad furupanel och får nya tryck. Det östra bänkparet tas bort.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Rivning
Tidigare sidoläktare med valv rivs.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Fast inredning - läktare
Nya, sneddade läktare uppförs i direkt anslutning till orgelläktaren. Nya spiraltrappor från tvärskeppen upp till sidoläktarna. Ny utformning på läktarbröstningarna.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, stomme
På grund av rötskadat träbjälklag gjuts nytt av betong.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, golv
Korets parkettgolv ersätts med kalkstensgolv. Parkettgolvet återanvänds i sakristian. I vapenhuset ersätts klinkergolvet med kalkstensplattor.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valvdekor i vapenhus.

Bernhard Lindblom (Konstnär - Dekormålare)

Gösta Dahlström (Konstnär - Dekormålare)

Gösta Frisk (Konstnär - Dekormålare)

Yngve Lundström (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Teknisk installation
Ny el, ny värmeledning, installation av två toaletter och radioanläggning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Fast inredning - orgel
Ny orgel på västläktaren.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna i korsarmarna snedställdes och målas om likt innan.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Monumentalfresk på korväggen

Pär Siegård (Konstnär)

År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, fönster
Igenmurning av korfönster.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1950 - 1952 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Christian Berg (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1964 - 1966 Fast inredning - orgel
Ny kororgel.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Jörgen Fåk (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny handikappramp invid norra sidoingången.

Axelssons ingenjörsbyrå AB, Borås (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1975 - 1976 Fast inredning - orgel
Ny orgel på västläktaren.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - takomläggning
Värmeisolering av takvalv.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredande av Petruskapell i norra tvärskeppet med altare, altarring och altarprydnad i form av en väv.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tornets koppartak.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll
Sprickor lagade.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1988 Teknisk installation - el
Fasadbelysning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak, cirka 10%.

Vincent Pettersson (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Renovering av vapenhus.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Konservering av sandstensportalen i väster.

Hans Räthel Stuckaturfirma (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation
Ombyggnad av styrningen av belysning och klockringning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - VA
Handikapptoalett.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1993 - 1993 Teknisk installation - brandskydd
Installation av brandlarm och nödbelysning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Renovering av putsade murytor på grund av plastfärg.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Omfogning av fasad.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - värme
Fjärrvärme installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, stomme
Ommurning av norra trapphuset.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
Renovering av skrudkammare.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel
Kapellorgel från Trandaredskyrkan till Petruskapellet, norra tvärskeppet.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - larm
Larmsystem installeras.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Serveringskök installeras i södra trapphusets första våning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2005 - 2006 Underhåll - Omputsning, interiör
Alla putsade väggar samt innertak, valvbågar, tegelvalv under läktare är rengjorda, blästrade och avfärgade med kalkfärg. Befintliga akustikplattor av träfiber framme vid koret är ersatta med en akustikputs

Kristian Andersson (Konservator)

År 2005 - 2006 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av naturstensfasad, utbyte av skadade stenar komplettering av fogar och tegelstenar på fasad mot söder och väster, rengöring av fönsterbänkar, fönsteromfattningar, sockel och takfot i natursten. Omfogning av fasader mot väster och söder

Sjuhärads Bygg AB (Entreprenör)

Thulins mureri (Firma)

År 2005 - 2006 Underhåll - fönster
Alla ytterbågar har målats, blyspröjsarna har blästrats, lagats och mönjats. Två fönster i östra väggen i norra tvärskeppet som tidigare var överputsade har tagits fram liksom ett bemålat glas över huvudentrén i väster. Cirkelformat fönster ovanför entrén i tornet är nytillverkat.

Lundgrens måleri (Hantverkare - Målare)

År 2005 - 2006 Ändring - ombyggnad, port
Ett nytt helglasat inre vindfång är byggt i vapenhusets entré. De befintliga inre parytterdörrarna är borttagna

Sjuhärads Bygg AB (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Underhåll - Omputsning, interiör
Putsväggar och tak i klockrum har rengjorts och putsats med hydrauliskt kalkbruk samt avfärgats med kalkfärg.

Sjuhärads Bygg AB (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Utbyte av takplåtar på spiran, renovering av tegelfasad, utbyte av skadade stenar,Omfogning av fasader mot väster och söder,urtavla renoveras och målas utvändigt och invändigt

Sjuhärads Bygg AB (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Underhåll - målningsarbete, interiör
Samtliga fönster i klocktornet har kittats om och målats om invändigt med linoljefärg.

Lundgrens måleri (Hantverkare - Målare)

År 2013 - 2014 Konservatorsarbeten
Restaurering av två fönster med blyinfattade glasmålningar

Glaskonst Winfried Baier Tranås (Firma)

År 2018 - 2018 Underhåll - fönster
Renovering utvändigt av alla fönsterbågar med karm och lister av stål samt några ytterdörrar.

Öxabäcks måleri AB (Firma)