Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA OD 15:1 - husnr 1, OD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV_Karlu12_Od kyrka_2021-04-15(3).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OD KYRKA (akt.)

1100 - 1250

1100 - 1250

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Od
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Ods kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Ods kyrka bedöms vara från 1100-talets första hälft, möjligen 1130-talet, och är uppförd i kvaderteknik. Den var en romansk kyrka med smalare, lägre och rakt avslutat kor. I norr fanns en enkel dörr och i söder en större dörr med mer påkostad rundbågad sandstensportal. Kyrkor av enkelt utförande och med sin dekorativa ornering huvudsakligen koncentrerad till södra portalen brukar kallas för normandisk typ. Kyrkorna i Eriksberg, Od och Asklanda betraktas som de äldsta i Gäsene härad. De två senare tillhör tillsammans med Ornunga gamla kyrka denna stilgrupp, vilken via England blev vanlig först i Kinnekulle-trakten men under 1100-tale...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1250 Nybyggnad
År 1100 - 1150 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1400 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1580 - 1620 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri i äldre Läcköskolans anda.
År 1695 - 1695 Fast inredning - altaruppsats
År 1711 - 1711 Fast inredning - bänkinredning
Samtidig rivning av Mariaaltare.
År 1717 - 1717 Fast inredning - predikstol

Bengt Wedelin, Hjo (Konstnär - Bildhuggare)

År 1736 - 1736 Ändring - ombyggnad, interiör
Ej specificerat.
År 1743 - 1743 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot väster

Sven Söderberg (Byggmästare)

År 1743 - 1743 Nybyggnad - Vapenhus
Byggs åt väster.

Sven Söderberg (Byggmästare)

År 1743 - 1750 Fast inredning - läktare
År 1758 - 1758 Nybyggnad - Sakristia
År 1758 - 1758 Nybyggnad - Korparti
Gamla östväggen sparad.
År 1758 - 1758 Nybyggnad - Sakristia
År 1808 - 1808 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av trä ersätter kalksten.
År 1809 - 1809 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus i väster.
År 1809 - 1809 Nybyggnad - Vapenhus
År 1810 - 1810 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt fönster tags upp i norr. Nordporten muras igen.
År 1812 - 1812 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar oljemålas med ornamentering.
År 1814 - 1814 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inredning målas.
År 1823 - 1823 Underhåll - målningsarbete, interiör
Spjälkande oljefärg åtgärdas.
År 1828 - 1828 Fast inredning - bänkinredning
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
Ny altarprydnad vid detta tillfälle.
År 1843 - 1843 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt fönster i söder.
År 1863 - 1863 Flyttning
Predikstol flyttas från söder till norr.
År 1890 - 1899 Underhåll - takomläggning
Ny täckning av hyvlad spån i norr.
År 1915 - 1915 Underhåll
Reparation av fönster, dörrar och västra vapenhuset.

Anders Roland (Arkitekt)

Teodor Hallström (Byggmästare)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av bänkar. Nytt trägolv. Ny källarlucka i sakristia. Rivning av södra läktartrappan. Ny läktartrappa i norr. Innertaket och listen förses med slätspont. Kamin flyttas och får murad skorsten.

Anders Roland (Arkitekt)

Teodor Hallström (Byggmästare)

År 1915 - 1915 Underhåll - målningsarbete
Interiör och exteriör omkalkning, Interiöra snickerier oljemålas. Taklist marmoreras.

Anders Roland (Arkitekt)

Teodor Hallström (Byggmästare)

År 1915 - 1915 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, altarring och predikstol restaureras.

Teodor Hallström (Byggmästare)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1923 - 1924 Underhåll - takomläggning
Ekspån läggs på södra takfallet. Norra takfallets granspån byts ut.
År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster med antikglas.
År 1948 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, belysning, orgelfläkt och klockringning.
År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Kalkmåleri och äldre inredning konserveras. Originalfärger tags fram på altaruppsats och predikstol.

Olle Hellström (Konservator)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete
Fasader kalkas. Tak tjäras. Interiör ommålning i vita nyanser.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv.
År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning i färgsättning anpassad till de gamla inventariernas färger. Golvet fernissas.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

År 1968 - 1968 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, tre målningar och två fragment av kalkmåleri.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1984 - 1985 Fast inredning - orgel, orgelverk

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1999 - 1999 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av fasader. Spåntak tjäras. Fönster och dörrar renoveras.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2005 - 2006 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Alf Cederberg Arkitektkontor (Arkitekt)

Gunnarssons snickeri (Firma)

År 2005 - 2006 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på altaruppsats, predikstol och baldakin, två epitafier, en porträttmålning, konservering av synligt kalkmåleri
År 2005 - 2006 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vindsbjälklag med lösull

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)

År 2005 - 2006 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av åtta bänkar

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)

År 2005 - 2006 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av bänkar, pilastrar, altare, läktarbröstning,fönster, dörrar , tak i sakristia och under läktare

Skene Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2005 - 2006 Underhåll - Omputsning, interiör
ommålning av putsade väggar med en silikatfärg, förutom de partier med äldre kalkmåleri

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Entreprenör)

År 2005 - 2006 Ändring
Borttagande av innertak i kor och långhus,

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)

År 2014 - 2014 Underhåll - takomläggning
Utbyte av takspån på långhus, sakristia och kor samt utbyte av vattbrädor, vindskivor och nockbräda,

Factus entreprenad AB (Firma)

År 2014 - 2014 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av takfot, vindskivor, stuprör, fönster mot söder, Bättringsmålning av panel på vapenhusets västra vägg, samtliga fönster utom mot söder, portar till vapenhus och sakristia

Framtidsmåleriet (Firma)

År 2021 - 2021 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putsning av samtliga fasader på kyrkan. Avfärgning med Gotlandskalk. Målning av vapenhus

Bröderna Bergströms Byggnads AB (Firma)

År 2021 - 2021 Underhåll - fönster
Samtliga fönsterbågar har tvättats skrapats samt målats tre gånger med linoljefärg.

Bröderna Bergströms Byggnads AB (Firma)