Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA EGGVENA 4:16 - husnr 1, EGGVENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_012:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EGGVENA KYRKA (akt.)

1150 - 1250

1150 - 1250

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Eggvena
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Eggvena kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Eggvena kyrka är från tidig medeltid, 1100-talets mitt eller 1200-talets början. Idag präglas kyrkan av om- och tillbyggnader från 1700-talet då tresidig koravslutning samt vapenhus med klocktorn byggdes till och 1850 tillkom en sakristia.
Betydande delar av den medeltida stenkyrkans långhus bedöms vara bevarade. Vid blottläggande av murverket år 2000 konstaterades att det gamla långhuset hade ingång åt söder i höjd med nuvarande västfönster och därmed torde även västväggen vara medeltida. Långhuset sträckte sig strax väster om nuvarande östfönster. Det låga trätornet byggdes 1776 ovanpå vapenhuset vilket visar att vapenhuset måste ...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1250 Nybyggnad
Långhus.
År 1150 - 1250 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1650 - 1750 Fast inredning - altaruppsats
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Korparti
Nytt fullbrett kor med tresidig avslutning. Sannolikt är det vid detta tillfälle som fönstren får sin nuvarand form och antal.
År 1700 - 1776 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset uppfört senast 1776.
År 1700 - 1829 Fast inredning - läktare
År 1756 - 1756 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1776 - 1776 Ändring - påbyggnad
Klocktorn byggs på vapenhus.

Emanuel i Skattegården (Byggmästare)

År 1820 - 1820 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan vitlimmas. Altartavla och predikstol oljemålas.
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1850 - 1850 Nybyggnad - Sakristia
År 1890 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av läktare., sannolikt detta år.
År 1900 - 1905 Fast inredning - altare
Nytt träaltare, sannolikt med gamla stenaltaret som stomme.
År 1912 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny takpanel av pärlspont. Nya golv. Matt glas i korfönster. Ny trappa och bas till predikstol. Gamla basen var en dopfunt som nu renoveras. Korbänkar bort. Orgelharmonium inskaffas.

Charles Lindholm (Arkitekt)

C Kant (Byggmästare)

År 1912 - 1913 Fast inredning - altarring

Charles Lindholm (Arkitekt)

C Kant (Byggmästare)

År 1912 - 1913 Underhåll - målningsarbete
Lagning och kalkning av exteriörens puts. Total ommålning av interiör.

Charles Lindholm (Arkitekt)

C Kant (Byggmästare)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Framtagning av originalfärger på altaruppsats (ersätter 1800-talskors), predikstol och ljudtak. Predikstolstrappans skärm kläs med masonit.

C O Svensson (Konservator)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Pannrum med centralvärmesystem.
År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster.

Martin Aldhrén (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Fast inredning - port
Nya ytterportar.

Martin Aldhrén (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning, nya armaturer.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Underhåll - grundförstärkning

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Fast inredning - port
Sakristian får egen ingång. Nytt lås till vapenhusport.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren får ett nytt rakt bröst. Läktarbänkarna slopas. Två långhusbänkar tags bort i nordost. Övriga byggs om och glesas ut. Pannrum omdanas till bårrum.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Fast inredning - orgel

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1952 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

År 1950 - 1952 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt skrudskåp i sakristia.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Återinvigning
År 1954 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning och lucköppning.
År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad
Utökning av orgel, nytt helmekaniskt system.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2001 Underhåll - takstol
Utböte av rötskadade partier.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2000 - 2001 Underhåll - takomläggning
Ny tegeltäckning på norra sidan.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2000 - 2001 Underhåll - omputsning
Total omputsning av exteriör. Ny kalkputs. Målning av fasader och snickerier. Solbänkar lagas med cement.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2008 - 2009 Fast inredning - bänkinredning
Fyra stycken bänkar har tagits bort i nedre delen av kyrkan

ByggLarsson AB, Sollebrunn (Entreprenör)

År 2008 - 2009 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol och altaruppsats

Anders Darwall (Konservator)

År 2008 - 2009 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp

Alf Cederberg Arkitektkontor (Arkitekt)

Gunnarssons snickeri (Firma)

År 2008 - 2009 Underhåll - exteriör
Ommålning av plåt- och trädetaljer i anslutning till takfot och gavlar, lagning och bättringsmålning av putsskador ommålning av fönster mot söder

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2008 - 2009 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp vid den sydvästra entrén av återvunna granitplattor

ByggLarsson AB, Sollebrunn (Entreprenör)

År 2008 - 2009 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av fönster, ytterdörr, innerdörrar, innertak, taklist, tak under läktare, altarring, altarbord, bänkar, pelare, läktarbröst

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2008 - 2009 Teknisk installation - el
Ny elcentral, nya radiatorer, nya bänkvärmare, nytt kablage

Herrljunga elektriska (Firma)

År 2008 - 2009 Underhåll - golv
Ny golvkonstruktion med kalkstensplattor

ByggLarsson AB, Sollebrunn (Entreprenör)