Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIBRO TIBRO PRÄSTBOL 1:4 - husnr 1, KYRKEFALLA KYRKA (TIBRO KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/221:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KYRKEFALLA KYRKA (TIBRO KYRKA) (akt.)

1837 - 1838

1837 - 1838

Västra Götaland
Tibro
Västergötland
Tibro
Tibro församling
Skara stift
Kyrkefalla kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Under 1700-talet började befolkningen i församlingen att expandera, säkerligen till följd av den framväxande bruksindustrin. En utvidgning av kyrkan kom på dagordningen under seklets slut, men resulterade bara i byggandet av en läktare. Slutligen beslöt socknen 1823 att söka tillstånd till en rikskollekt för uppförandet av en ny kyrka. Likaså skedde en insamling av gåvor inom församlingen. 1834 kontrakterades kyrkobyggmästare Erik Persson från Seglora att uppföra den nya kyrkan efter tidstypiskt strama nyklassicistiska ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt G F Blom från 1822, vilka godkänts av K. Majt. Ritningen inbegrep föru...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - kyrkklocka

Skjaltolf (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1746 - 1746 Fast inredning - predikstol

Anders Loring, Hjo (Konstnär - Bildhuggare)

År 1837 - 1838 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia

Erik Persson, Seglora (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1837 - 1838 Nybyggnad - Sakristia
År 1837 - 1838 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1838 - 1838 Nybyggnad - Korparti
År 1839 - 1839 Fast inredning - orgel
År 1868 - 1868 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

C. A. Norling, Jönköping (Klockgjutare)

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Torn
Ersätter ett undermåligt från 1838.

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1886 - 1887 Ändring - ombyggnad
Bygge av vindfång framför mittport. Prydande av fasader med hörnpilastrar och fönsteromfattningar i slätputs. I interiören kläs innertaket med pärlspont som indelas i fält av lister. Väggarna målas i tidens schablonmåleri.

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1921 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertakets fält kläs med plywood. Bänkarna får nya ryggar och gavlar. Nya fönster med antikglas och fönsterbänkar av kalksten.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - altaruppsats
Murad altarvägg med relief och nischer för träskulptur i barock från gamla kyrkan.

Karl Elmberg (Konstnär - Skulptör)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - dopfunt

K Löfving (Hantverkare - Snickare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Teknisk installation - värme
Centralvärme. Pannrum.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Huvudbaner och ett medeltida triumfkrucifix konserveras och uppsättes.
År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör
1880-talets dekor slopas.
År 1958 - 1958 Teknisk installation - el
År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av läktartrappor i vapenhus. Bygge av ny läktartrappa i långhus.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av sakristia med toalett och ingång.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - port
Ny port mellan vapenhus och långhus.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - altarring

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny, ljusare färgsättning.

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Predikstol

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1973 Fast inredning - orgel, orgelverk
Fasaden byggs till på sidorna.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Tore Virke (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

Tore Virke (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1988 - 1988 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Rullstolsramp till mittport.
År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Ny kororgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Ny plåt på torn och lanternin.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)