Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE VÅMB 30:97 - husnr 1, VÅMBS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Våmbs kyrka ext negnr 02-162-18.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÅMBS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Våmb
Skövde församling
Skara stift
Kyrkbacken 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Våmbs kyrka uppfördes under tidig medeltid, troligen under slutet av 1100-talet. Tornet är något senare, troligen från cirka 1200. Kryssvalven är troligen senmedeltida. Från ca 1200 stammar kyrkans dopfunt samt en liljesten. De bevarade träskulpturerna stammar från 1200, - 1300- respektive 1400-talet. I Peringskiölds Momenta från 1670-talet har kyrkans torn sadeltak. 1773 fick kyrkan sin predikstol. Kyrkan renoverades 1790 och putsades invändigt samt fick takmålningar i form av nät och bandbågar. Vid 1800-talets slut var kyrkan mycket förfallen. En insamling ledde 1897-1898 till at...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, absid, torn.
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1450 - 1500 Fast inredning - altaruppsats

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1897 - 1898 Ändring - ombyggnad, exteriör
Lagning och förstärkning av murar och grund. Puts avlägsnades.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1897 - 1898 Ändring - ombyggnad, interiör

Bänkar byttes mot stolar. En läktare samt predikstolen togs bort. Väggarna putsades. Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1923 - 1923 Fast inredning - altare

Axel Forssén (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1942 - 1942 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning åt norr.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1944 - 1944 Fast inredning - predikstol

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1944 - 1946 Ändring - ombyggnad, interiör
Tunnvalv slogs i vapenhuset. Långhusväggar putsades. Nya innanfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1945 - 1945 Fast inredning - altarring

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i väster.

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Hallbäck, Sven Axel, Våmbs kyrka. Skara Stifts kyrkobeskrivningar, nr 5. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel

Valter Thür (Orgelbyggare)

År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp
År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Träskulpturer, predikstol.

Anders Darwall (Konservator)

År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av takspån, vindkivor, nockbrädor.