Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE SKÖVDE 4:321 - husnr 1, SANKTA HELENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

S:a Helena k:a ext negnr 02-166-11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKTA HELENA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

1100 - 1349

1972 - 1972

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Skövde
Skövde församling
Skara stift
S:ta Helena kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002: Sankta Helena kyrka uppfördes ursprungligen av sandstenskvadrar under tidig medeltid. Kyrkan var tillägnad Skövdes skyddshelgon Sankta Elin eller Sankta Helena. 1200-talskyrkan var möjligen välvd och hade smalare kor i öster samt ett sidoskepp för Sankta Elins reliker i nordöst. En portal, den så kallade lejonporten placerades i söder. (nuvarande nordportal) Koret förstorades under senmeddeltid och möjligen tillkom nu tornet i väster. Kyrkan skadades vid en stadsbrand 1611 och vid en senare brand 1759 skadades den mycket svårt. Murarna återuppfördes till största delen på den medeltida...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus, korsarmar
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1200 - 1300 Fast inredning - port
Lejonporten. (nu i nordfasaden)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Torn
År 1759 - 1759 Brand

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1769 - 1769 Nybyggnad - Korparti

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1769 - 1769 Fast inredning - orgel

Johan Everhardt d ä (Orgelbyggare)

År 1838 - 1838 Fast inredning - port
Västport

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
År 1889 - 1890 Nybyggnad - Sakristia

Carl Möller (Arkitekt)

År 1889 - 1890 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nygotik med putsarkitiektur. Bredare och längre korsarmar. Större kor. Sakristia. Förstorade fönsteröppningar med masverk.

Carl Möller (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1889 - 1890 Ändring - tillbyggnad
De befintliga korsarmarna byggs till

Carl Möller (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Försök att återskapa 1700-talets kyrka.

Axel Forssén (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel

Th. Frobenius & Sonner (Orgelbyggeri)

År 1972 - 1972 Nybyggnad
Alumininiumskärm i taket. Ny färgsättning.

Yngve Tegnér (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Fast inredning - altare

Yngve Tegnér (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Fast inredning - bänkinredning

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Nybyggnad - Bönekammare med hagioskop

Yngve Tegnér (Arkitekt)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Westrin, Barbro och Linde, Gunnar, Sankta Helena Kyrka i Skövde. Skara Stifts kyrkobeskrivningar nr 22, 1999. (Arkiv)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Nordportalen

Cecilia Strömer (Konservator)

Solveig Marchner (Konservator)

År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp

Per Brandstedt (Hantverkare - Snickare)

Ulla Engqvist (Konservator)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Förstärkning torn

SIAB (Byggmästare)

År 2001 - 2001 Specifika inventarier - altartavla

Gerd Allert (Konstnär)

År 2003 - 2003 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.

Leckströms snickeri (Firma)

Ulla Engquist-Claesson (Firma)