Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD GAMLA STADEN 6:2 - husnr 1, MARIESTADS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARIESTADS DOMKYRKA (akt.)

1593 - 1619

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Mariestad
Mariestads församling
Skara stift
Kyrkogatan 22B

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

MARIESTADS DOMKYRKA - Maristads äldsta kyrka var en liten träkyrka, använd omkring år 1500 - 1602 och knuten till kungsgården Tunaholm. 1583 anlades Mariestad av hertig Karl, blivande Karl IX. Karl lutade åt calvinismen och tog avstånd från brodern, Johans, mer katolska sympatier. Hertig Karl beslut därför att lösgöra Valle och Vadsbo härader, de härader i sitt hertigdöme, som lydde under Skara stift.
Grundstenen till denna Mariakyrka lades av hertig Karls hovpredikant Mathias Marci Molitaeus 1593. Byggmästare hämtades bland annat från Tyskland. Kyrkan hade Klara kyrka i Stockholm som förebild och blev i det närmaste identisk med ...

Läs mer i eget fönster

År 1593 - 1619 Nybyggnad - Torn
År 1593 - 1619 Nybyggnad - Sakristia
År 1593 - 1619 Nybyggnad - Vapenhus
År 1593 - 1619 Nybyggnad - Korparti
År 1593 - 1619 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn.
År 1646 - 1646 Specifika inventarier - dopfunt
År 1693 - 1693 Brand
År 1693 - 1693 Ändring - ombyggnad, yttertak

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1701 - 1701 Fast inredning - predikstol

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1701 - 1701 Fast inredning - altaruppsats

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1705 - 1705 Fast inredning - orgel

Johan Niclas Cahman (Orgelbyggare)

År 1705 - 1705 Fast inredning - läktare
Läktare i väster, norr, söder. Delvis bevarade
År 1716 - 1716 Specifika inventarier - altartavla

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1749 - 1749 Ändring - ombyggnad, yttertak
Ny tornspira
År 1753 - 1753 Ändring - ombyggnad, yttertak
Torntaket från 1749 skadat efter blixtnedslag

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1753 - 1753 Underhåll - omputsning
År 1854 - 1854 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarringen ombyggs. Korgolvet höjs och omlägges. Ett korskrank och en kungs-och drottningstol kasseras.

Folke Birger Oppman (Byggmästare)

År 1864 - 1864 Fast inredning - orgel

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

År 1897 - 1897 Teknisk installation - värme
Pannrum i sakristian.
År 1903 - 1905 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nyvarande tornöverbyggnad. Avlägsnande av putsen. Fogstrykning. Spetsgavlar på korsarmarna.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1903 - 1905 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya masverk med glasmålningar.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1903 - 1905 Fast inredning - bänkinredning

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1903 - 1905 Ändring - ombyggnad, interiör
Bröspanel. Ny golvsten. Ny färgsättning.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nuvarande orgelverk ombyggs.

Theodor Frobenius (Orgelbyggare)

År 1956 - 1956 Teknisk installation
Elvärme
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett i vapenhuset. Panna mm avlägsnas från sakristian. Sakristian inreds.
År 1958 - 1959 Fast inredning - bänkinredning
Nya gavlar och fronter.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya socklar, portar, snickerier trappa i norr. Bröstpanel avlägsnas. Sänkning av korgolv. Nya fönsterglas.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, läktarbröst, orgelfasad, altaruppsats.
År 1958 - 1959 Fast inredning - altare

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1967 - 1976 Underhåll - exteriör
Lagning av fönster och nya ytterglas.

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1967 - 1976 Ändring - ombyggnad, stomme
Betonggrund. Dränering av kyrkogård. Stenarna i pilastrarna utbytes mm

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Renovering av torntoureller.
År 1992 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp
År 1992 - 1993 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, minnestavlor, predikstol mm.

Alf Hedman (Konservator)

År 1995 - 2000 Underhåll - exteriör
Utbyte av yttertakspanel. Lagning av masverk mm.

Gert Johansson, Slutarp (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2011 - 2011 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ommålning av orgelfasad. Färgsättning har utgångspunkt i 1905 års ombyggnad.

Anne Håkanssons Måleri AB (Hantverkare - Målare)