Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING FRIEL 27:1 - husnr 1, FRIELS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Friels kyrka ext negnr 03-156-07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRIELS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - Okänt

1100 - Okänt

1100 - 1550

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Friel
Örslösa församling
Skara stift
Friel 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
FRIELS KYRKA - Friels kyrka uppfördes av sten omkring 1200. Den tillbyggdes senare i väster. Från medeltiden är långhu- och kormurar, en dopfunt från 1100-talet och fem träskulpturer från 1400-talet bevarade. Altaruppsatsen är från 1600-talets senare del. En kyrkklocka är från 1670-talet. Kyrkan hade ursprungligen en klockstapel av trä. 1737 smyckades innertaket med dekormålning och nuvarande altaruppsats från 1600-talets slut införskaffades. Målningarna skildrade bland annat Kristi uppståndelse. Sakristian uppfördes 1770. 1857 omlades kyrkogårdsmuren och uppsattes grind. Taket täck...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - Okänt Nybyggnad
År 1100 - Okänt Nybyggnad
År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1650 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad, exteriör
Taket täcktes med tegel istället för med spån. Långhuset sänktes. Fönstren förstorades.
År 1884 - 1884 Nybyggnad - Torn
År 1884 - 1884 Rivning
Ett vapenhus i söder rivs.
År 1884 - 1884 Nybyggnad - Torn

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Fast inredning - predikstol
Ny.
År 1938 - 1938 Underhåll - målningsarbete

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Altaruppsats

Olle Hellström (Konservator)

År 1938 - 1938 Specifika inventarier - textilskåp
Placeras i sakristian.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak, nya fönster. Korbänkar och två långhusbänkar avlägsnas. Predikstolsfoten inklädes. Dopaltare i sakristian.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, port

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Underhåll - omputsning
Lagning och delvis omputsning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Underhåll - exteriör
Omputsning, kalkavfärgning, takomläggning, fönstermålning mm.

Harry Ahlqvist. Tun (Byggmästare)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning, uppvärmning och klockringning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Rullgardin, målad av Regina Kylberg nyupptäckt.

Riksantikvarieämbetet (Konservator)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

År 1991 - 1991 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i öster, ny mur och nya portar.
År 1994 - 1995 Underhåll - exteriör
Tornrenovering orsakad av fuktskador.

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete
Golv, väggar, tak, bänkar mm.

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Mellby måleri och mattservice (Hantverkare - Målare)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp

Leckströms snickeri (Hantverkare - Snickare)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - el

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Ändring - restaurering, interiör
Nedersta bänkraden avlägsnas samt flyttas ut något från väggarna. Träfiberplattor i taket byts mot panel.

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Mellby måleri och mattservice (Hantverkare - Målare)

År 1998 - 1998 Underhåll - omputsning

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Bänkfolievärme installerad. Ny styrenhet.

Gerstorps El (Firma)

År 2000 - 2000 Underhåll - Omputsning, interiör
Omputsning av skadade väggpartier. Reparation av fönstervalv.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Hantverkare - Murare)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
- Återställande av putsade innerväggar till äldre kalkavfärgning i vltgult. - Utsparning i panel av påträffad muröppning i korets östvägg - Innertakarbeten samt ommålning. - Golvarbeten under läktaren. - Ommålning och reparation av bänkar. - Reparation läktartrappa, nya läktararmaturer

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Hantverkare - Snickare)

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

Gerstorps El (Firma)

Rahms Snickeri, Nossebro (Hantverkare - Snickare)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, sidoaltare, predikstol och nummertavlor.

Darwalls Konserveringsateljé AB (Konservator)

År 2000 - 2000 Underhåll - Omputsning, exteriör
Partiell putslagning. Omputsning av korets sydvägg. Ommålning takfot o vindskivor.

Andersson Åke (Hantverkare - Murare)

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - el
Ny el i kyrkan.

Gerstorps El (Firma)