Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST TEGNEBY-LUNDEN 1:25 - husnr 1, NÖSUNDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1256.23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÖSUNDS KAPELL (akt.)

1912 - 1912

1912 - Okänt

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Tegneby
Tegneby församling
Göteborgs stift
Lunden 514

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1999

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Nösunds kapell är byggt 1912 efter ritningar av byggmästare Axel Johansson i Nösund. Predikstol och altartavla hämtades från moderkyrkan Tegneby.

1938 återfördes predikstol och altaruppsats till Tegneby. I stället tillverkades ny predikstol med den gamla som förebild. En dopfunt i samma stil tillverkades också. Som altartavla fick man i stället Tegnebys nyare altartavla.

En invändig renovering har skett vid 1900-talets mitt, då bl a väggarna klätts med skivor.

År 1912 - 1912 Nybyggnad

Axel Johansson (Arkitekt)

År 1912 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1938 - 1938 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla från Tegneby kyrka, tillverkad 1890, flyttad till Nösunds kapell.

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1938 - 1938 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol tillverkad av bröderna Isaksson, Lunden (invid Nösund).
År 1938 - 1938 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt tillverkad av bröderna Isaksson, Lunden (invid Nösund).