Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST MORLANDA 3:2 - husnr 1, MORLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2660-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MORLANDA KYRKA (akt.)

1100 - 1308

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Morlanda
Morlanda församling
Göteborgs stift
Morlanda kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

MORLANDA KYRKA är sannolikt uppförd på 1100- eller 1200-talet. Den är omnämnd första gången 1308, i ett s.k. pärmbrev från år 1308, förvarat i Riksarkivet i Köpenhamn.

Morlanda säteris ägare, Daniel Bildt, köpte år 1649 patronatsrätten av danske kungen Fredrik III. Det innebar rätt att tillsätta präster i pastoratet och men innebar också skyldighet att underhålla kyrkan. Patronatsrätten upphörde med utgången av år 1921, såväl för Morlanda pastorat som för övriga pastorat i landet där sådan förekommit.

Kyrkan var tidigare församlingskyrka också för de bebodda kustsamhällena på...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1308 Nybyggnad
Långhus. Kyrkan omnämnd första gången 1308.
År 1600 - 1658 Fast inredning - predikstol
År 1675 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
Patronusbänk i koret (sedermera prästbänk).
År 1680 - 1680 Nybyggnad - Korparti
År 1680 - 1680 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1685 - 1685 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt med baldakin.
År 1688 - 1688 Ändring - tillbyggnad
Förlängd åt öster.

Brattö 1989 (Arkiv)

År 1697 - 1707 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats, sannolikt tillverkad av Marcus Jäger d ä. Den kröns av Karl XII monogram, varför den måste vara tillverkad efter 1697, men före 1707, då Marcus Jäger avled.

Marcus Jäger (d ä) (Konstnär - Bildhuggare)

Altaruppsatsen är så lik den i Kungälvs kyrka, vilken är tillverkad av Jäger, att också Morlandas bör vara tillverkad av Marcus Jäger. (Arkiv)

År 1700 - 1800 Fast inredning - predikstol
Predikstolens trappa och barriär tillverkad någong gång under 1700-talet.
År 1742 - 1748 Underhåll
Rep av äldre trätorn eller klockstapel, utvändig kalkning (?)
År 1750 - 1800 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolens ljudtak.

Olof Eliasson, Huseby (Konstnär - Bildhuggare)

År 1752 - 1752 Underhåll
"Reparation"
År 1753 - 1764 Ändring - ombyggnad, yttertak
Välvt innertak.
År 1753 - 1764 Underhåll - exteriör
Reparation av yttertak.
År 1764 - 1764 Fast inredning - läktare
Västläktaren byggs, liksom en patronusläktare på norrväggen.
År 1765 - 1765 Nybyggnad - Torn
Tornet byggt.
År 1765 - 1769 Nybyggnad - Torn
Tornet byggt

Brattö 1989 (Arkiv)

År 1795 - 1795 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan
År 1803 - 1804 Fast inredning - orgel
Orgel ("gamla orgeln") inköptes till kyrkan 1803 från Marstrand, uppsattes oktober 1804 på en (delvis av äldre bänkskärmar) nybyggd läktare. Patronusläktaren ombyggd. Orgeln byggd 1604 av Hans Brebos i Köpenhamn. Sattes upp i Morlanda av orgelbyggare Olof Schwan med assistans av Anders Himell, organist o klockare i Skredsvik.

Olof Schwan (Orgelbyggare)

År 1804 - 1804 Nybyggnad - Sakristia
År 1820 - 1820 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan
År 1823 - 1823 Fast inredning - orgel
Reparation av (gamla) orgeln.

Jacob Öhman (Orgelbyggare)

År 1828 - 1841 Underhåll
Reparation i kyrkan.
År 1852 - 1852 Underhåll
Reparation i kyrkan.
År 1898 - 1898 Fast inredning - orgel
Reparation av (gamla) orgeln.

Gustaf Adolf Pettersson (Orgelbyggare)

Johan Fredrik Ohlsson, Morlanda (Hantverkare - Snickare)

År 1916 - 1916 Nybyggnad - Vapenhus

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Ändring - restaurering, interiör
Genomgripande invändig restaurering, med bl a nya innanmäten i bänkarna.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Konservatorsarbeten
Konservering av all träinredning och träinventarier, med restaurering av tidigare färgsättning.

A W Fallqvist (Konservator)

År 1923 - 1923 Fast inredning - orgel
Gamla orgeln utlånad till Göteborgsutställningen under 7 månader.
År 1923 - 1923 Fast inredning - orgel
Ny orgel på västläktaren.

Charles Lindholm (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Restaurering av gamla orgeln, genom orgelbyggare Fredrik Johansson under ledning av Nils Hammarberg.

Fredrik Johansson (Orgelbyggare)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av nya orgelns verk.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1955 - 1965 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Invändiga målningsarbeten, bla ny marmorering på bänkar.
År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk i nya orgeln.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med ommålning av väggar, tak, nya läktartrappor.

Arne Nygård (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring - tillbyggnad
Ny tillbyggnad med bl a textilförvaring ersatte vapenhuset på sydsidan.

Arne Nygård (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, altare, altarring.

Anders Darwall (Konservator)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Konservering av prästbänk, dopfunt med baldakin mm.
År 1999 - 2001 Fast inredning - orgel
Gamla orgeln restaurerad av Göteborg Organ Art Center, genom Endre Kerekes, under ledning av professor Hans Davidsson samt referensgrupp med bl a Mats Arvidsson, Mads Kjerssgaard, Hans Vogel och Axel Unnerbäck.

Endre Kerekes (vid GOArt = Gothenburg Organ Art center) (Orgelbyggare)

GOArt (Orgelbyggeri)

Hans Davidsson (Orgelbyggare)

År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolen, gamla orgelläktaren, patronusläktaren, västläktarens läktarbröstning.

Anders Darwall (Konservator)