Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄXJÖ SÖRABY KYRKA 1:1 - husnr 1, SÖRABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC01501.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖRABY KYRKA (akt.), SÖRABY KYRKA (akt.)

1780 - 1781

1780 - 1781

Kronoberg
Växjö
Småland
Söraby
Söraby församling
Växjö stift
Sörabyvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Söraby kyrka är uppförd på en slätt med närhet till sjön Söraby. Känslan av det sjönära läget
har dock gått förlorad i och med att ny bebyggelse uppförts mellan sjön och kyrkan. Södra
Rottne församlingskyrka bestod, innan sammanslagningen år 1779 av de båda församlingarna
Södra- och Norra Rottne, av en medeltida träkyrka vilken var placerad sydväst om den
nuvarande kyrkan. Söraby kyrka är uppförd 1780-81 efter ritningar från överintendentämbetet
av byggmästare Peter Wiberg och murarmästare Håkan Krasse. År 1825 erhöll socknen och
församlingen namnet Söraby.

År 1780 - 1781 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Håkan Krasse (Hantverkare - Murare)

Peter Wiberg (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1780 - 1781 Nybyggnad - Torn

Håkan Krasse (Hantverkare - Murare)

Peter Wiberg (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1780 - 1781 Nybyggnad - Sakristia

Håkan Krasse (Hantverkare - Murare)

Peter Wiberg (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1780 - 1781 Nybyggnad - Korparti

Håkan Krasse (Hantverkare - Murare)

Peter Wiberg (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1780 - 1781 Nybyggnad