Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄLLIVARE PÅLKEM 12:1 - husnr 1, PÅLKEMS KYRKA (VITTRÄSKS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1109-1.tif.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
PÅLKEM KYRKA (akt.), PÅLKEMS KYRKA (VITTRÄSKS KYRKA) (akt.)

1907 - 1908

1908 - 1908

Norrbotten
Gällivare
Lappland
Gällivare
Gällivare församling
Luleå stift
Pålkem 584

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Pålkems kyrka som ritades av F. Rickler, stod klar 1908. Det är en liten, vitmålad träkyrka med nygotiskt anslag i bl.a. fönsterutformningen. Kyrkan representerar det tidiga 1900-talets enkla landsortskyrkor i traditionell klassicism, med ett lätt anslag av nationalromantik.

År 1907 - 1908 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

F Rickler (Arkitekt)

Olof Lindqvist (Byggmästare)

År 1907 - 1908 Nybyggnad - Sakristia

F Rickler (Arkitekt)

Olof Lindqvist (Byggmästare)

År 1907 - 1908 Nybyggnad - Torn

F Rickler (Arkitekt)

Olof Lindqvist (Byggmästare)

År 1907 - 1908 Nybyggnad - Korparti

F Rickler (Arkitekt)

Olof Lindqvist (Byggmästare)

År 1908 - 1908 Nybyggnad
Kyrkan invigs. Arkitekt F. Rickler. Pålkem är den första kyrkan i församlingen som byggs utanför tätorten.

F Rickler (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras. Skriftväxling finns angående träfiberskivor på väggarna, men ej någon beslutshandling.
År 1941 - 1941 Underhåll - interiör
Invändig ommålning. Troligen är det nu som träfiberskivorna kommer upp.
År 1977 - 1977 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering.