Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAXÅ FINNERÖDJA 20:1 - husnr 1, FINNERÖDJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Finnerödja kyrka, ext. Neg.nr 04-341-04.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FINNERÖDJA KYRKA (akt.)

1762 - 1763

1762 - 1763

Örebro
Laxå
Västergötland
Finnerödja
Finnerödja-Tiveds församling
Strängnäs stift
Kyrkvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

FINNERÖDJA KYRKA -Finnerödja kyrka uppfördes 1762-1763 och målades 1766. Inredningen var marmorerad och taket prytt av änglar och moln. Kyrkan föregicks av en numera riven 1600-talskyrka av trä samt av ett kapell från 1600-talet, troligen beläget på nuvarande kyrkplats. Kapellet såldes till baron von Döbeln på Bärestad, Hackvads socken i Närke. Från kyrkans föregångare kommer klockorna (gjutna 1677 av Johan Meijer, Stockholm respektive 1731 av Erik Näsman, Stockholm) , altaruppsats från 1673 och predikstol från 1698 (troligen tillverkade av "Lars Snickare"). Ursprungliga nummertavlor, läktare och dopfunt från 1700-talet är bevarad...

Läs mer i eget fönster

År 1673 - 1673 Fast inredning - altaruppsats
År 1698 - 1698 Fast inredning - predikstol
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Torn
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Sakristia
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Vapenhus
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Korparti
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1763 - 1763 Fast inredning - läktare
År 1763 - 1763 Specifika inventarier - dopfunt
År 1763 - 1763 Fast inredning - bänkinredning
År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel

Zetterqvist (Orgelbyggare)

År 1920 - 1920 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, läktare

Anders Roland (Arkitekt)

Oscar Svensson (Konservator)

År 1920 - 1920 Underhåll - interiör
Målning, nya golv under bänkarna mm.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1920 - 1928 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga.
År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Stämmor från den äldre orgeln ingår.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1958 - 1958 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
År 1965 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornkammare inreds och tornur anskaffas. Borttagning av bänkar i öster. Ny altarring och nytt altare. Ny inredning och återöppnande av äldre port i sakristian. Ommålning. Nya golv och ny armatur. Ny predikstolstrappa. Läktarunderbyggnad.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1965 - 1968 Teknisk installation - värme
Uppvärmningssystemet förlagt i nytt gravkapell.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1965 - 1968 Konservatorsarbeten

Erik Lundberg (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1965 - 1968 Ändring - ombyggnad, fönster
Återgång till äldre form.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1965 - 1968 Underhåll - exteriör
Omläggning av torntak, omputsning av fasad.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Ny kororgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1990 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning