Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINDESBERG RAMSBERGS KYRKA 1:1 - husnr 1, RAMSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ramsberg4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RAMSBERGS KYRKA (akt.)

1787 - 1790

1787 - 1790

Örebro
Lindesberg
Västmanland
Ramsberg
Linde bergslags församling
Västerås stift
Ristanvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Ramsbergs kyrka uppfördes 1787-90 som en stor gustaviansk kyrka med rektangulärt långhus med halvrunt kor, sakristia under eget tak i sydöst och torn i nordväst. De slätputsade fasaderna dekorerades med pilastrar som försågs med egna, lätt utsvängda takfall. Taken täcktes med spån.

Invändigt fick kyrkorummet putsade väggar och ett flackt tunnvalv som avslutades med en kraftig taklist mot väggen. Arbetena utfördes under ledning av rådmannen och byggmästaren Gunnar Westman från Skövde.

1805 fick kyrkan en ny predikstol i nyklassicistisk stil och några år senare, 1808, en ny orgel och orgelfasad av orgelbyggare Olof Schwan, Stoc...

Läs mer i eget fönster

År 1787 - 1790 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1787 - 1790 Nybyggnad - Torn

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1787 - 1790 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1787 - 1790 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1787 - 1790 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ramsbergs kyrka är orienterad i nordvästlig – sydöstlig riktning, med koret i sydöst. Kyrkan uppfördes av sten i nyklassicistisk stil med vitputsade fasader och brutet, spånklätt tak. Långhus med halvrunt kor, sakristia under eget tak i öster, torn i väster. Byggmästare Gunnar Westman, Skövde
År 1791 - 2001 Ändring
För viktiga händelser i kyrkans historia mellan åren 1791-2001 se bifogad PDF.

Gebrüder Jehmlich (Orgelbyggeri)

Martin Westerberg (Arkitekt)

Olof Schwan (Orgelbyggare)

Per Ljung, hovbildhuggare (Konstnär - Bildhuggare)

År 1937 - 1937 Nybyggnad - Vapenhus
År 1937 - 1937 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppförs på långhusets södra sida. Ny fast bänkinredning. Konservering av altaruppsats, altarring, predikstol och nummertavlor. Dopfunten av kalksten tas åter i bruk och får ett nytt skaft. Korgolvet av cement ersattes med kalkstensplattor. Nytt värmesystem.