Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERSUND SÖDERGÅRD 1:32 - husnr 1, BRUNFLO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff995510

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRUNFLO KYRKA (akt.)

1774 - 1777

1774 - 1777

Jämtland
Östersund
Jämtland
Brunflo
Brunflo församling
Härnösands stift
Kyrkvägen 32

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkobyggnaden uppfördes 1774-1777 som en stor salskyrka i praktfull rokoko med kor i öster och huvudentré i väster av stiftsbyggmästare Daniel Petersson Hagman och Pehr Hagmansson. Delvis återanvändes murar av den äldre delvis rivna korskyrkan i kalksten som antagligen uppförde under 1100-talets senare del. Murverkfinns bevarade i kyrkans västra samt södra muar samt delvis under kyrkans golv. 1792 tillbyggdes sakristian med stiftets överbyggmästare Simon Geting som byggmästare. Sakristian fick sin placering mot kyrkobyggnadens östra vägg.

År 1200 - 1224 Specifika inventarier - dopfunt

Sighrafr (Konstnär - Bildhuggare)

År 1774 - 1777 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Delvis återanvändning av äldre murar

Daniel Petersson Hagman (Byggmästare)

Pehr Hagmansson (Byggmästare)

År 1774 - 1777 Nybyggnad - Korparti
Kor

Daniel Petersson Hagman (Byggmästare)

Pehr Hagmansson (Byggmästare)

År 1774 - 1777 Fast inredning - bänkinredning
År 1774 - 1777 Fast inredning - läktare
År 1774 - 1777 Nybyggnad
Kyrkobyggnaden uppfördes 1774-1777 som en stor salskyrka i praktfull rokoko med kor i öster och huvudentré i väster av stiftsbyggmästare Daniel Petersson Hagman och Pehr Hagmansson. Delvis återanvändes murar av den äldre delvis rivna korskyrkan i kalksten som antagligen uppförde under 1100-talets senare del. Murverkfinns bevarade i kyrkans västra samt södra muar samt delvis under kyrkans golv. 1792 tillbyggdes sakristian med stiftets överbyggmästare Simon Geting som byggmästare. Sakristian fick sin placering mot kyrkobyggnadens östra vägg.

Pehr Hagmansson (Byggmästare)

Simon Geting (Byggmästare)

År 1784 - 1784 Fast inredning - altaruppsats

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1785 - 1785 Fast inredning - predikstol

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1791 - 1791 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur och draperimåleri

Jonas Wagenius (Konstnär)

År 1792 - 1792 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Simon Geting (Byggmästare)

År 1800 - 1809 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1800 - 1900 Teknisk installation - värme
1800-talets slut Värmekamin.
År 1807 - 1807 Fast inredning - orgel
Orgel.

Eric Nordqvist (Orgelbyggare)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggd.

Anders Christian Anton Schuster (Orgelbyggare)

Helge Christensson (Konservator)

År 1915 - 1915 Underhåll - takomläggning
Taket belagt med skiffer.
År 1925 - 1925 Ändring - restaurering

Olof Karlsson (Konservator)

År 1925 - 1925 Underhåll - interiör
Interiör restaurering.

Olof Karlsson (Konservator)

Olof Westberg (Hantverkare - Snickare)

Sellström, Brunflo (Hantverkare - Snickare)

År 1925 - 1925 Fast inredning - bänkinredning
Bekvämare sittbänkar. Nya bänkar på läktaren.

Olof Karlsson (Konservator)

Olof Westberg (Hantverkare - Snickare)

Sellström, Brunflo (Hantverkare - Snickare)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Kaminen ersatt med elvärme.
År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiören med framtagande av ursprunglig färgsättning och målningar på bänkskärmarna.

Olof Karlsson (Konservator)

Olof Westberg (Hantverkare - Snickare)

Sellström, Brunflo (Hantverkare - Snickare)

År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med användande av äldre pipor.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

År 1954 - 1954 Underhåll
Restaurering. Lagning av puts och avfärgning av fasaderna i vitt. Ny skåpinredning i sakristian.
År 1969 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, utvidgad 1988

Hans Jäderberg (Arkitekt)

År 1969 - 1970 Ändring - ombyggnad
Läktarunderbyggnad med glasat dörrparti.

Hans Jäderberg (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Ändring
Utvidgat korparti.

Jörgen Grönvik (Arkitekt)

Lars Göthberg (Konservator)

År 1982 - 1982 Konservatorsarbeten
Konservering av inredning.

Jörgen Grönvik (Arkitekt)

Lars Göthberg (Konservator)

År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Johannes Menzel (Orgelbyggare)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad
Ytterligare inbyggnad under läktaren med en brudkammare.

Åke Månsson (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Interiör restaurering.
År 1993 - 1993 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning.
År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Installation av bergvärme.
År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Kastalens tak restaurerades. Omläggning av bogårdsmurens tak.