Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÄRJEDALEN HEDE PRÄSTBORD 1:3 - husnr 1, HEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4067-007.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEDE KYRKA (akt.)

1770 - 1775

1770 - 1775

Jämtland
Härjedalen
Härjedalen
Hede
Hedebygdens församling
Härnösands stift
Råndalsvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Hede bröts ur den väldiga Svegs socken senast 1397 och det antas att den första kyrkobyggnaden låg på andra sidan Ljusnan. Hur länge dagens kyrkplats varit i bruk är oklart. Den kyrka som ersattes av Pehr Olofssons sedvanliga tornlösa rokokoinspirerade kyrkotyp torde ha nybyggts eller iståndsatts efter en brand 1611.

Kyrkan är en murad och vitputsad rektangulär långhuskyrka med sakristia utbyggd i nordöst och med lägre vapenhus av trä i väster. Långhustaket kröns av tre mycket vackra, smäckra smidesspiror varav den mittersta har ett djurhuvud med årtalet 1775 utstansat. Hede kyrka stod färdig det året efter en kraftig utvidgning ...

Läs mer i eget fönster

År 1770 - 1775 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1770 - 1775 Nybyggnad - Korparti
Kor

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1770 - 1775 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1770 - 1775 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhustaket kröns av tre mycket vackra, smäckra smidesspiror varav den mittersta har ett djurhuvud med årtalet 1775 utstansat. Hede kyrka stod färdig det året efter en kraftig utvidgning av den medeltida kyrkan. Sin vana trogen utnyttjade byggmästaren Pehr Olofsson från Dillne i Oviken ett befintligt murparti då han gav Hede, liksom åtskilliga andra församlingar i Jämtland och Härjedalen, ett större, ljusare och mer ändamålsenligt kyrkorum.

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1890 - 1890 Nybyggnad - Vapenhus