Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS ÅKERS-TUNA 1:2 - husnr 1, ÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3468-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅKERS KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Åker
Åker-Länna församling
Strängnäs stift
Åkers kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod troligen av ett långhus, ett smalare kor i öster. Ett torn byggs i väster.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1170 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1280 - 1319 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan förlängdes med ett kor av samma bredd som långhuset.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
En tegelvälvd sakristia byggs i norr, samt ett vapenhus i sydväst.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Kyrkorummet valvslås och förses med målningar i två etapper.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1474 - 1474 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet tillverkades.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1500 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1529 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat i söder med ytterligare ett skepp och kyrkan omvandlad till tvåskeppig hallkyrka
År 1500 - 1550 Ändring - tillbyggnad
Långhuset utvidgades mot söder till sin dubbla bredd och blev tvåskeppig, dock något avsmalnande mot väster.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1500 - 1550 Valvslagning
Kyrkorummet valvslogs med sex tegelvalv

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1500 - 1550 Ändring - ombyggnad, stomme
En strävpelare murades vid kyrkorummets sydöstra hörn.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1500 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus
Ett nytt vapenhus byggdes framför det föregåendes södra vägg.
År 1500 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus
Ett nytt vapenhus byggdes framför det föregåendes södra vägg.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1500 - 1550 Ändring - påbyggnad
Tornet förhöjdes.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1500 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningarna kalkades troligen över vid detta tillfälle.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1571 - 1574 Ändring - påbyggnad
Tornet byggdes på.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1620 - 1620 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkan vitkalkades in- och utvändigt, samt dekorerades utvändigt.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1624 - 1624 Fast inredning - altare
Altaret flyttades in till östra väggen.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1624 - 1624 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick bänkinredning.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1629 - 1629 Fast inredning - predikstol
Kyrkan fick sin nuvarande predikstol, sannolikt från Kärnbo kyrka. Försågs med delvis nya snickerier och målningar. Den äldre predikstolen skänktes till Länna kyrka.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1635 - 1635 Ändring - påbyggnad
Tornet förstördes, möjligen i en storm, varefter tornet byggdes upp igen med en spira.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1635 - 1635 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggen mellan vapenhuset och kyrkorummet togs bort.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1637 - 1637 Fast inredning - läktare
En läktare byggdes.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1638 - 1638 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts.

Jurgen Putenius (Putensen) (Klockgjutare)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1690 - 1690 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades till norra väggen.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1736 - 1736 Fast inredning - läktare
Läktaren utvidgades.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1768 - 1768 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen byggdes om.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1781 - 1781 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornspiran ersattes med en låg pyramidhuv.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1800 - 1800 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny orgel.

Olof Schwan (Orgelbyggare)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1897 - 1898 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Interiören försågs med kalkmålningar i medeltida stil.

Aron Jerndahl (Konstnär)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1897 - 1898 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1917 - 1917 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes om, där endast fasaden bibehölls.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1918 - 1918 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. En vägg sattes upp mellan vapenhuset och kyrkorummet. Interiörmålningarna från 1897 togs bort. Norra läktaren ovanför sakristiegången togs bort och västra läktaren flyttades bakåt.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad, yttertak
Pyramidhuven ersattes med dagens tornspira.

Gustaf Lindegren (Arkitekt)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning sattes in.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades in- och utvändigt. En ingång till sakristian togs upp.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1953 - 1954 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet, som 1873 deponerades i Strängnäs domkyrkomuseum, återfördes till kyrkan.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - altarskåp
Ett nytt mittpart tillverkades till altarskåpet.

Åkers kyrka. Sörmländska kyrkor 66, 1991 (Publikation)

År 1985 - 1985 Konservatorsarbeten
Altarskåpet och triumfkrucifixet konserverades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1989 - 1989 Teknisk installation - högtalaranläggning
En högtalaranläggning sattes upp.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Rum för textilförvarinmg, toalett, garderob, städskrubb och förråd byggdes under orgelläktaren.

Björn Norman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Väggar och valv rengjordes. Dörrar, portar och fönster justerades och reparerades. Dopfunt flyttades och södra korbänkens front kortades. Dörrarna i bänkkvarteren justerades. Ett nytt skåp sattes in i vapenhuset. Predikstol, altarring, altartavla, nummertavlor och läktarbarriär rengjordes och konserverades. Väggmålningar konserverades. Altarbordet kompletterings-målades. Vissa kompletteringar utfördes på predikstolens ljudtak. Golvvärme sattes in i koret. En häll sattes upp mot vapenhusets vägg.

Björn Norman (Arkitekt)

Byggnadsfirma G Insulander AB (Firma)

Ulf Krook (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Fast inredning - orgel
Ny orgel sattes in i koret, då den medeltida skulpturen flyttades.
År 2006 - 2006 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ljudanläggningen byttes ut.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)