Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HYLTE KINNARED 46:1 - husnr 2, KINNAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1975-1.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KINNAREDS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

Halland
Hylte
Halland
Kinnared
Torups församling
Göteborgs stift
Kyrkbolsvägen 8B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med rak avslutning i öster och gaveltorn i väster. Långhuset är uppfört i sten och i den östra delen ingår medeltida murverk. 1786 förlängdes långhuset mot väster och gaveltornet uppfördes i gustaviansk stil med en karakteristiskt svängd huv och sluten lanternin. Sakristian i norr (1870- tal) och vapenhuset i väster (1936-37) uppfördes senare i harmonierande stil.

Interiören präglas främst av 1600- och 1700-tal som återskapades vid en renovering 1936-37. Långhuset har vitputsade väggar och täcks av ett tunnvälvt brädtak bemålat med himmelsmotiv (1776). Takdekoren målades över vid en...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet