Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING SKÖRSTORP 16:1 - husnr 1, SKÖRSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skörstorps kyrka exteriör nv negnr 01-278-9a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÖRSTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Skörstorp
Åslebygdens församling
Skara stift
Skörstorps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
SKÖRSTORPS KYRKA - Ursprungligen skall Skörstorps rundkyrka ha uppförts under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Kyrkan valvslogs på 1400-, eller 1500-talet. Under 1600-talets andra hälft tillkom rundhusets höga spira, enligt uppgift 1666, koret med absid och ett gravkor åt söder, också detta på 1660-talet. Vapenhuset tros vara något senare och klockstapeln skall ha uppförts under 1700-talet. 1810 fylldes gravvalvet igen och byggnadsdelen kom att användas som sakristia. Enligt inskriptioner på en vinskänk som tillhört kyrkan skall kyrkan målats 1841 av kyrkomålare N Ljungström från ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rundhus och kor
År 1100 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1400 - 1500 Valvslagning
Valvslagning
År 1650 - 1700 Nybyggnad - Korparti
Kor och absid återuppförs, eventuellt även vapenhus.
År 1650 - 1669 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor ombyggt 1810 till sakristia

Spens på Orrholmen (Byggherre)

År 1666 - 1666 Ändring
Spiran uppförs
År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1748 - 1748 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats.
År 1810 - 1810 Ändring - ombyggnad
Gravkoret omändras till sakristia
År 1841 - 1841 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning

N Ljungström (i Sandhem) (Konstnär)

År 1899 - 1899 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering (genomgripande)

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1899 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1934 - 1935 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1964 - 1964 Underhåll - exteriör
Tjäring av tak; Ommålning kyrka och klockstapel.
År 1990 - 1991 Ändring - restaurering, interiör

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1990 - 1991 Underhåll - målningsarbete, interiör

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1994 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av tak, fönster och dörrar; Murverksdokumentation

Annika Hasselgren (Konstruktör)

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1994 - 1995 Underhåll - takomläggning
Omläggning koppartak.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1994 - 1995 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation.

Annika Hasselgren (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1998 - 1998 Underhåll
Renovering av tak, fönster och dörrar.

Peter Sjömar (Arkitekt)

År 2011 - 2011 Fast inredning - orgel
Ny orgel installerad och invigd. Bänkförändring pga orgel.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)