Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA STORA SUNDBY 17:1 - husnr 26, STORA SUNDBY SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA SUNDBY SLOTT (akt.)

1570 - 1570

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Öja
Västra Rekarne församling
Strängnäs stift
Stora Sundby gård

Slott och herrgård - Slott

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stora Sundby slott reser sina mäktiga grå murar, krönta av torn och tureller, på en udde i Hjälmaren. Egendomen nämns första gången 1329 och 1364 omtalas en befäst gård, Sundaby. Rester av denna befästning finns ännu kvar på den s k Borgklippan ett stycke från det nuvarande slottet. Detta påbörjades av riksmarsken Lars Siggesson Sparre under 1540-talet - möjligen ingår äldre murrester - och fortsattes av hans son riksrådet Erik Sparre, som avrättades i Linköping 1600. Efter en förfallsperiod iståndsattes slottet under 1660- och 70-talen, då bland annat den ståtliga riddarsalen inreddes. Slottet hade tre hörntorn; ett fjärde tillkom ...

Läs mer i eget fönster

År 1570 - 1570 Nybyggnad
År 1660 - 1779 Ändring - restaurering
Efter en förfallsperiod iståndsattes slottet under 1660- och 70-talen, då bland annat den ståtliga riddarsalen inreddes.
År 1715 - 1724 Ändring - tillbyggnad
Ett fjärde hörntorn tillkom omkring 1720.
År 1830 - 1849 Ändring - restaurering
Sitt nuvarande utseende påminnande om en normandisk riddarborg fick slottet vid en genomgripande omdaning under 1830- och 40-talen, då det ägdes av greve Carl de Geer till Leufsta.

Abraham Nyström (Byggmästare)

P F Robinson (Arkitekt)