Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING LÄCKÖ 1:7 - husnr 13, ÖSTRA FLYGELN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA FLYGELN (akt.)

1808 - 1809

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Otterstad
Sunnersbergs församling
Skara stift
Läckö slott 1

Offentlig förvaltning - Stall

Slott och herrgård - Flygelbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Östra flygelbyggnaden, det f.d. stallet, uppfördes samtidigt som den västra. Den ersatte då en äldre stallbyggnad från 1600-talet som låg i ungefär samma läge som nuvarande flygelbyggnad. Den äldre byggnaden var större än nuvarande och låg förskjuten något längre öster ut.

Ritningen över stallbyggnaden är daterad 18 februari 1808, signerad A.P. Boman och ritad af C. Meijer. Den ritade byggnaden är till det yttre i huvudsak identiskt med dagens byggnad. Interiören har dock förändrats i flera avseenden, framförallt efter branden 2001. Men även tidigare förändringar har påverkat byggnadens utseende. Redan på 1970-talet förändrades ta...

Läs mer i eget fönster

År 1808 - 1809 Nybyggnad
Uppförd omkring år 1808.

Carl Fredrik Meijer (Arkitekt)

År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad
Redan på 1970-talet förändrades taket, vilket innebar utbytta takstolar och brantare takresning. Den västra och östra delen av byggnaden grundförstärktes, fasaderna putsades om och fönsterpartierna ersattes med nya av blyinfattat glas.
År 1980 - 1989 Ändring - ombyggnad
På 1980-talet gjordes stallbyggnaden om till café och kiosk med utrymme för personal och toaletter. Byggnaden kompletterades med nödvändiga utrymmen så som kylrum, toaletter, soprum, kök, kontor m.m. En invändig trappa byggdes i byggnadens västra del.
År 2001 - 2001 Brand
Stallet brann 2001 och skadorna blev omfattande. Den norra sidan av vinden totalförstördes, medan den södra sidan delvis brandskadades. Murkrönet skadades på flera ställen och det nordvästra hörnets yttervägg sprack. Resterande delar av byggnaden rök- och vattenskadades.
År 2001 - 2004 Ändring - ombyggnad
Efter branden genomgick byggnaden en omfattande renovering och återuppbyggnad. Hela taket samt delar av väggarna fick återuppbyggas och merparten av interiören byggdes om. Det enda som återstår av byggnaden från tidigt 1800-tal är ytterväggar samt delar av äldre synliga träbjälkar i våningsbjälklaget. I samband med renoveringen kalkades hela stallet om i en ljust gul kulör.